Pers Kralı Kurus (Büyük Kiros) Hayatı

0
Advertisement

Kurus kimdir? Pers Kralı Kurus (Büyük Kiros) hayatı, biyografisi, hükümdarlık dönemi hakkında bilgi.

kurusPers Kralı Kurus (Büyük Kiros);(M.Ö. 558 -528)

Büyük bir Pers hükümdarıdır. Babası Pers prensi I. Kambis, annesi Med Kralı Astiyag’ın kızı Mandana’ dır. Astiyag, rüyasında torununun tahtını elinden alacağını gördüğü için kızını bir Med prensiyle değil, bir Pers prensiyle evlendirmişti. Yalnız, gene de torunu doğunca onu boğmaları için adamlarına verdi. Çocuğa acıyan bir çobanın karısı küçük Kurus’un hayatını kurtardı. Astiyag da çocuğu boğdurtması için emir verdiği adamını, bir ziyafette, kendi öz çocuğunu yedirterek cezalandırdı.

M. O. 559’da Persler’in başına geçen Kurus onları tek bir idare altında topladı. Sonra, dedesi Astiyag’a karşı bir isyan hazırladı. Astiyag, M. O. 550’de, biraz da komutanlarının ihaneti yüzünden, Kurus’un eline esir düştü. Böylece İran’da Med egemenliği yerine Pers egemenliği kurulmuş oluyordu.

Kurus ileriyi gören bir komutandı. Ülkesinin topraklarını Kızılırmak’ın ötesine kadar ilerletmek istedi. Lidya’ya savaş açarak Kroisos (Krezüs) ile savaştı, Lidyalılar’ın atları Persler’in develerinden ürkünce Lidya ordusu bozuldu. Birçok kuşatmalara dayanmış olan Sart şehri Pers kuşatmasına ancak 14 gün dayanabildi. Sonunda Lidya devleti de ortadan kalktı. Böylece, Anadolu da Persler’in egemenliği altına girmiş oluyordu.

Kurus bundan sonra Babil’i aldı, Babil’de yıllardan beri esir tutulan İbraniler’in Kudüs’e dönmelerine müsaade etti. Böylece, İbraniler’in dostluğunu kazanmış, Mısır’ı fethe giderken yol üzerinde bulunan İbraniler’den göreceği yardımı sağlamış oluyordu.

Advertisement

Persler’in ülkesi doğuda Indus, Kuzeyde Hazar Denizi, batıda Ege Denizi, güneyde de Arabistan’a kadar genişlemişti. Kurus, Mısır seferine çıkmadan önce doğu sınırını İskitler’e karşı sağlamlaştırmak istiyordu. Bunun için Sakalar’a, onların bir kolu olan Masagitler’e karşı savaş açtı. Bu arada, Masagitler’ in kraliçesi Tomris’in oğlu Persler’in eline düşüp kendini öldürünce Tomris de, Herodotes’e göre, ondan öc almak için, bir savaşta ölen Kurus’un başını kestirdi, “Sağlığında kan içmeye doyamadın, şimdi doya doya iç!” diyerek, içi insan kanı dolu bir fıçıya attırdı. Ksenophon’a göre ise Kurus, eceliyle yatağında ölmüştür. Kurus’un yerine oğlu Kambis geçti.


Leave A Reply