Pervane Nedir? Pervaneler Hakkında Genel Bilgi

0
Advertisement

Pervane nedir? Pervaneler ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı ve pervaneler hakkında bilgi veren sayfamız.

Pervane Nedir? Pervaneler Hakkında Genel Bilgi

Pervane, bir motorun mekanik gücünü genellikle çekme, bazı özel durumlarda da itme kuvvetine dönüştürmekte kullanılan aygıt. Bir merkez “göbek” çevresine eşit açısal aralıklarla yerleştirilmiş ve uygun aerodinamik ya da hidrodinamik biçim verilmiş belirli sayıdaki (uçak ve helikopterler için 2-5, gemiler için 2-7 arasında) “pala”dan oluşur.
Pervaneler
Pervanenin dönmesi sonucu ortaya çıkan itme ya da çekme kuvveti gemi, uçak ya da helikopterlerin hareket etmelerini, ayrıca helikopterlerin havada asılı halde durmalarını sağlar.

Pervaneler genel olarak, oluşturdukları kuvvete göre itici ya da çekici pervane; kullanıldıkları taşıta göre uçak, gemi (uskur) ya da helikopter pervanesi (rotor); pala sayılarına göre de çift palalı, üç palalı vb olarak sınıflandırılırlar. Uçak pervanesi bir pistonlu motora ya da gaz türbinine bağlı olarak çalışabilir. Motor dönüş hızı ile pervane dönüş hızı aynı değilse, motor ile pervane arasına bir redüktör (hız düşürücü dişli) konur. Helikopterde pervanenin işlevi biraz daha değişiktir.

Bu taşıtta kanat bulunmadığı için, rotor hem helikopterin havada tutunmasını sağlayarak bir bakıma kanat görevini yüklenmek, hem de aracın hareketini sağlamak zorundadır. Helikopterin değişik hız ve yüksekliklerde hareket edebilmesi amacıyla rotor palalarının hücum açıları (pala veteri ile hava akımı arasındaki açı) değiştirilebilir. Rotorun bir başka özelliği de, pervane düzleminin hava akımına dik değil paralel olmasıdır. Rotor ve uçak pervaneleri hafif alaşımlı metalden yapılır. Gemi uskurları uçak pervanelerine göre daha büyüktür ve genellikle daha çok “pala”lıdır. Bu uskurlar dökme demir, çelik ve aşınmaya dayanıklı bazı özel metal alaşımlarından yapılır. Teknolojide bazı uygulamalarda pervanelerden soğutma amacıyla da yararlanılır.


Leave A Reply