Petrol Kelimesi İle İlgili Cümleler, İçinde Petrol Geçen Cümle Örnekleri

0
Advertisement

Petrol ile ilgili cümleler. Petrol kelimesi içeren “Petrol” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Petrol Mühendisliği

Petrol Kelimesi İle İlgili Cümleler

 • *** Petrol sebebi ile Ortadoğu’da son 100 yıldır sürekli bir savaş bulunmaktadır
 • *** Venezuela’daki petrol ülkenin başına büyük dert açtı.
 • *** Etkinlikleri araşında ham petrol, doğal gaz ve ilgili hidrokarbonları arayıp çıkarmak, yerli ve ithal petrol arıtmak, petrol, gaz ve türevlerinin dağıtımını yapmak bulunur.
 • *** Petrofina SA, Belçika’nın petrol alanında etkinlik gösteren en büyük şirketler grubunun ismidir.
 • *** Petrol arama ve arıtma ile petrokimya ürünleri üretimi yapar.
 • *** Bu dönemde temel olarak petrol dağıtımı ve arıtılmasıyla uğraşıyor, bu arada ABD ve Kanada’da bağlı şirketler kuruyordu.
 • *** 1920’de Compagnie Financiere Belge des Petroles adıyla kurulan şirket, başlangıçta Romanya’daki petrol alanlarının geliştirilmesi ve Afrika’daki Belçika yatırımları ile ilgileniyordu.
 • *** Bugün Belçika ve ABD’de petrokimya tesisleri bulunan şirketin petrol arama etkinlikleri Kuzey Denizi ve Kuzey Amerika’da yoğunlaşmıştır.
 • *** Avrupa, Amerika ve Angola’da rafinerileri bulunan şirket ürettiği petrolün büyük bölümünü kendi kuruluşları aracılığıyla satar.
 • *** Ulusal Petrol Konseyi adlı kamu kuruluşunun belirlediği politikalara göre çalışır.
 • *** Volga-Urallar alanından boru hatlarıyla taşınan petrol, Kirişi’de arıtılır.
 • *** Kimya sanayisi petrol şeyli ve keresteye dayanır.
 • *** I. Dünya Savaşı’nın başlarında kurulan çelik fabrikaları, petrol rafinerileri ve savaş sanayisiyle bağlantılı fabrikalarla Baltimore bir sanayi kenti olarak gelişmeye başladı.
 • *** Perez’in devlet başkanlığı sırasında 1 Ocak 1976’da Venezuela petrolleri millileştirildi, ama verimlilik kaybına yol açmamak için yabancı teknik elemanlarla yönetim personelinin görevlerine son verilmedi.
 • *** Petrolden sağlanan ek gelirler ise yabancı ülkelere yatırım yapmak ve Latin Amerika ülkelerine borç vermek üzere oluşturulan Venezuela Yatırım Fonu’na aktarıldı.
 • *** Yeryüzündeki petrol ve gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 15’i, kömür rezervlerinin yüzde 25-30’u bu kıtadadır.
 • *** Büyük Göllerin güneyindeki Kankakee Sırtı, kuzeyde Michigan (Saginaw) ile güneyde Indiana ve Illinois havzalarındaki kömür ve petrol yataklarını barındırır.
 • *** Apalaşlar’ın batı kanadındaki petrol ve gaz havzası, ilk oluşan yataklardır.
 • *** Paradox, Utah ve San Juan (New Mexico) gibi daha küçük petrol ve gaz yatakları ise iç bölgelerdeki kıvrımlı dağların eteklerindedir.
*** Petrol yatakları İnnuitiyen Dağlarından Kuzey Kutup Takımadalarına kadar uzanır.
 • *** Ayn Suhne, Akdeniz’e ulaşan bir petrol boru hattının Süveyş Körfezindeki ucudur.
 • *** Port Sudan ile Hartum arasındaki 850 km’lik petrol boru hattı, ili boydan boya geçer.
 • *** Arktik bölgede petrol aramak insanlığa yapılacak en büyük ihanetlerden birisidir.
 • *** Petrol fosillerin başkalaşım geçirmesi ile oluşmaktadır.
 • *** Başlıca ekonomik etkinlikler petrol ve doğal gaz üretimi ve antımı ile imalat, bankacılık ve mali hizmetlerdir.
 • *** Ham petrolün çoğu Arabian American Oil Company’nin (Aramco) tesislerinden denizaltı borularıyla Suudi Arabistan’a pompalanmaktadır.
 • *** İki ABD şirketinin eşit pay sahibi olduğu Bapco şirketine 2024’e değin sürecek bir petrol ayrıcalığı tanınmıştır.
 • *** Denizde petrol arama ayrıcalığı ise Aramco ile birlikte gene bir ABD şirketine verilmiştir.
 • *** Petrol ürünleri dışındaki başlıca sanayi ürünleri alüminyum, yer karoları, beton bloklar, plastikler, asfalt, kâğıt ürünleri, un ve alkolsüz içeceklerdir.
 • *** Başlıca ihraç kalemleri petrol ve doğal gaz ürünleri ile alüminyum ürünleri, en önemli alıcılar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Japonya, Singapur ve Birleşik Krallık’tır.
 • *** Başlıca ithalat kalemleri ham petrol, makine ve ulaşım donanımı, gıda ve mamul mallardır.
 • *** Son yıllarda Bahreyn, petrole ve körfezdeki ticarete dayalı hızlı bir gelişme göstermiştir.
 • *** Petrolün üçte biri Nijerya’dan ithal edilir.
 • *** Azerbaycan’ın petrol ve doğal gaz dışındaki doğal kaynaklan iyot bromürlü sular, kurşun, çinko, demir, bakır cevheri, nefelin siyenit, tuz, kireç ve mermerdir.
 • *** Petrol üretimi ve ticareti artarak enerji kaynağı olarak kömürün önüne geçmiştir.
 • *** Su yüzeyinde petrol vb. maddelerden dolayı oluşan kirlenme, su ile atmosfer arasındaki gaz değişimini engeller.


Leave A Reply