Pierre Larousse Kimdir?

0
Advertisement

Pierre Larousse kimdir? Pierre Larousse hayatı, biyografisi, çalışmaları ve eserleri hakkında bilgi.

Pierre LaroussePierre Larousse; Fransız dilcisi, yayımcıdır (Toucy 1817-Paris 1875).

Öğretimde ezbere dayalı yöntem yerine insan yetilerini uyanık tutan yollar ararken ilkin dilbilgisinin daha yararlı uygulanışına örnekler verdi. Sözcüklerin kolayca öğrenilmesi, çeşitli ilişkileriyle zenginlikle kullanılabilmesi için elverişli çalışmalar yaptı. Birçok dilbilgisi kitabından sonra sözlük hazırlama işine yöneldi: (Méthade Lexicologique de Lectire: Okumada Sözcükbilimsel yöntem, 1856; Dictionnaier de la Langue Française: Fransız Dili Sözlüğü, 1856), Fransızcaya köken olan Yunanca ve Latince kök ve ekleri inceledi, derledi; 1852’de arkadaşı Augustin Boyer ile kurduğu yayınevinin en ünlü eserini büyük bir çabayla tek başına hazırladı: Grand Dictionnaire Universel du XIX. Siècle (19. yüzyılın Büyük Evrensel Sözlüğü) 1866-1876, 14 cilt. Aşırı çalışmasının erken getirdiği ölümü üzerine son cilt yeğeni Jules Hollier’nin emeğiyle tamamlanabildi. Yayınevi, dünyaca ünlü nice sözlük ve ansiklopedinin varlığına olanak sağlayarak olumlu bir öncelük yaptı: Petit Larousse (Küçük L.), 1906’dan başlayarak süreklilikle; Larousse de XX, Siècle (20. yüzyıl Larousse’u) 1927, 6 cilt, 1953’te ek cilt; Grand Larousse Encyclopédique (Ansiklopedik Büyük Larousse) 12 cilt, 1964 ve sonrası; pek çok süreli yayın.


Leave A Reply