Piri Mehmet Paşa Kimdir? (Kısaca)

0
Advertisement

Hem Yavuz Sultan Selim’in hem de Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirliğini yapmış Piri Mehmet Paşa hakkında kısa bilgiler.

PİRİ MEHMET PAŞA (? – 13 Kasım 1532)

Osmanlı sadrazamlarının en ünlülerindendir. Rumeli defterdarı (maliye müstaşarı) olarak katıldığı 22 Ağustos 1514 Çaldıran Savaş Kurulu’ndaki sözleriyle Yavuz’un dikkatini çekmişti. Yavuz: «İşte bana böyle vezir lâzımdır!» demiş, 2 ay sonra da, Piri Mehmet Paşa’yı birden üçüncü vezirliğe yükseltmişti. Yavuz’un Mısır seferinde gördüğü hizmetler üzerine 1518’de vezir-i âzam (başbakan) oldu, 1520’de Kanunî tahta çıkınca da aynı makamda kaldı. Kanunî’nin yanında 1521 Belgrad, 1522 Rodos seferlerine katıldı.

Pirî Mehmet Paşa 5,5 yıl iktidarda kaldıktan sonra 1523’te emekliye ayrıldı, yerine Damat İbrahim Paşa getirildi. Buna rağmen, Paşa’nın şahsiyetinden korkan rakipleri, onu 9,5 yıl sonra 13 kasım 1532’de Silivri’deki çiftliğinde zehirletmişlerdir.

Pirî Mehmet Paşa, Mevlâna’nın torunların-dandı. Ahlâkı, devlet işlerindeki isabetli görüşleri, sarsılmaz karakteriyle tanınmıştı. Yavuz’un, Kanunî’nin iktidara getirdikleri sadrâzamların en büyüğü sayılır. «Remzî» takma adiyle şiirler yazmıştır.

Advertisement

Leave A Reply