Pirometalurji Nedir?

0
Advertisement

Pirometalurji nedir? Pirometalurji ile ilgili olarak genel ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız

Pirometalurji
pirometalurji, yüksek sıcaklıklarda ısı etkisine dayalı olarak gerçekleştirilen metalurjik özütleme işlemlerinin ortak adı. Isı genellikle kok, yağ yakıt gibi yakıtların yakılması yoluyla ya da elektrik enerjisinden elde edilir. Başlıca pirometalurji işlemleri ergitme, kavurma ve damıtmadır.

Ergitmede malzeme, metalin erimesini sağlayacak bir sıcaklığa kadar ısıtılır. Bunun sonucunda oluşan eriyik metal, özgül ağırlıklarına göre, birbiriyle karışmayan sıvılara ayrışır. Sürecin temel tepkimesine dayalı olarak indirgeme, yükseltgeme ya da sıvılaştırma ergitmeleri uygulanabilir.

Kavurma işlemi ise metalin erime sıcaklığının altında gerçekleştirilir. İşlem sırasında kullanılan ayıraçlar katı ya da gaz olabilir. Kavurmanın amacı malzemeyi daha sonraki işlemlere hazırlamaktır. Yükseltgeyici, indirgeyici, kloratlaştırıcı, sülfatlaştırıcı ya da başka türden kavurma işlemleri uygulanabilir. Ergitme ile kavurma sıcaklıkları arasında sinterleme işlemi de uygulanır; sinterlemede metal kısmen erir, yani düşük erime sıcaklıklarındaki bileşenleri sıvılaşır. Soğuma sırasında sıvı faz katılaşır ve malzemenin tanelerini bağlayarak gözenekli ama güçlü bir sinter (topak) oluşturur. Sinterleme işleminden, kırıntılı malzemeleri daha iri kütleli topaklar haline getirmek için yararlanılır. Sinterleme yükseltgeyici, indirgeyici ya da başka türden kavurma işlemleri ile birlikte uygulanabilir.

Damıtma işlemi, metali ya da metal bileşikleri buharlaştırarak, yükü uçucu olmayan bileşenlerinden ayırmada kullanılır. Bazı metal ve metal bileşikleri bu buharların daha sonra çökeltilmesiyle elde edilir.

Advertisement

Leave A Reply