Pittsburgh cam işi

0
Advertisement

Pittsburgh cam işi nedir? 18. yüzyılın sonlarında Pittsburgh kentinde üretilmeye başlanan cam eşyalar hakkında genel bilgiler.

pittsburgh cam işi
Pittsburgh cam işi, ABD’nin Pennsylvania eyaletinde, Pittsburgh kentindeki çeşitli atölyelerde 18. yüzyılın sonlarında üretilmeye başlayan eşyaya verilen ad. Pittsburgh sahip olduğu kömür yatakları ve ucuz ulaşım olanağı sağlayan bir suyolu üzerindeki konumuyla cam üretimi için çok uygun bir yerdi. Bu nedenle, 1763-1850 arasında Pennsylvania’da kurulmuş 50 cam imalathanesinden en az 40 tanesi Pittsburgh’da bulunuyordu. Ama bunlardan yalnızca 14’ünde bir kristal türü olan flint camı üretiliyor, ötekilerde pencere camı ve şişe gibi kullanım amaçlı eşya yapılıyordu. Kent sonunda ABD’de ki en büyük cam üretim merkezi haline geldi.

Pittsburgh’daki cam imalathanelerinin en ünlüsü 1808’de Benjamin Bakewell adlı bir İııgilizin kurduğu ve 1882’ye değin üretimini sürdüren, adı önce Bakewell & Company, sonra da Bakewell & Page olarak değişen Pittsburgh Flint Camı Fabrikası’ydı. Fabrika 1810’da hem kesme, hem oyma cam işleri yapmaya başladı ve kesme camlarının üstün niteliğiyle ünlendi. İlk Bakewell cam işleri, incelikle gerçekleştirilmiş bezemeleri ve dönemin İrlanda camcılığından uyarlanmış biçimleriyle dikkati çekiyordu.

John P Bakewell 1825’te, preslenmiş camdan dolap ve çekmece kulplan üretmek üzere mekanik araçlarla cam kalıplamak için bilinen ilk patenti aldı. Bu buluş camın seri üretimine yol açtı ve böylece bütün gelir gruplarının cam sofra takımları ve süs eşyası edinebilmesi olanağı doğmuş oldu.


Leave A Reply