Planktonlar Özellikleri

0

Plankton nedir? Planktonların özellikleri, yaşam koşulları, önemi ve hakkında bilgi.

planktonPlankton;deniz ve göl sularında az çok kendiliğinden, yani suyun etkisiyle dolaşan canlı varlıkların tümüne verilen addır.

Advertisement

Plankton terimi, aynı sularda etkin olarak yüzen hayvanların tümü anlamına gelen nekton ile diplerden destek alarak yaşayan canlıların tümü olan bentos terimlerinin karşıtıdır. Deniz yüzeyine yakın yaşayan planktonların bir bölümü gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Bunların 1 mm’den büyük olanlarına büyük plankton, 76-100 mikron arasındakilere küçük plankton, 5-75 mikron arasındakilere cüce plankton, 5 mikrondan küçük olanlara da ultraplankton denir. Çeşitli balık yumurtaları da planktonlar arasında sayılırlar. Planktonların en önemli özelliklerinden biri de saydam olmalarıdır. Bu özellik, onları balıklardan ve öteki deniz hayvanlarından koruyan başlıca etmenlerden biridir. Ancak zehirli organlara sahip olmak, çok daha etkili bir korunma yoludur. Bununla birlikte plankton tüketimi o kadar hızlıdır ki, ancak çok fazla üreme gücüne sahip olanlar varlığını sürdürebilir. Okyanus bitkileri arasında sayılan bitki planktonları hayvan planktonlara oranla daha ilkeldirler. Hayvan planktonlar, bitki planktonlarla beslenirler. Hayvan planktonlarla beslenen tüm canlılarda daha büyük canlılara kadar uzanan bir beslenme zinciri oluştururlar. Ölü hayvan planktonlardan oluşan nitrit ve nitratlarda bitki planktonların beslenme kaynaklarını oluştururlar. Bitki planktonlar da tüm öteki bitkiler gibi fotosentez yapma özelliğine sahiptirler. Sudaki inorganik tuzları, organik maddelere dönüştürürler. Güneş ışığına gerek duyduklarından ve çoğalmaları buna bağlı olduğundan, suların güneş ışığı alan yerlerinde yaşarlar. Kirpikler ve yüzgeçlerle donanmış olmalarına karşın, planktonik hayvanlar belirgin bir hareket yeteneğine sahip değildirler. Bunlar, kendilerini taşıyan dalgalara ve akıntılara karşı hiçbir direnme gösteremezler. Ancak, tüm planktonlar, tipik ve düzeli etkin hareketler yaparlar. Gerçekte bu küçük organizmalar, gündüz saatlerinde suyun üst tabakalarına, geceleri de daha derinlere yönelme eğilimindedirler.


Leave A Reply