Abbas Mirza Kaçar Kimdir?

0
Advertisement

Abbas Mirza Kaçar Kimdir? Abbas Mirza Kaçar hayatı, biyografisi, hükümdarlık dönemi ile ilgili bilgi.

Abbas Mirza Kaçar

İran’da kurulan Kaçar Türk Devleti’nin ikinci hükümdarıdır. (Neva 1787 – Meşhed 1834). Babası Mehmet Ali Mirza’dır. Büyükbabası Feth Ali Şah’a veliaht seçildi ve naibü’ssaltana ünvanını aldı. Babasının döneminde Azerbaycan genel valisi oldu. Ülkesinin doğu sınırlarında askeri harekâtta bulundu. Napolyon ile de ilişkiler kurarak ordusunu Avrupa yöntemlerine göre eğitti ve İran’a Avrupa’daki askeri yenilikleri sokmayı başardı. Ancak Rusya karşısında uğradığı başarısızlığı, Osmanlı Devleti ile savaşarak kapatmak yolunu seçti. İran sınırlarındaki Osmanlı valilerinin başına buyruk davranmalarını fırsat bilerek 1821’de Beyazıt ve Muş sancaklarını ele geçirdi. Diyarbakır’a kadar uzanan Osmanlı topraklarını da yağmaladı. Üzerine gönderilen Cabbarzade Celalettin Paşanın ordusunu da yendi. Kirmahşah valisi Mehmet Ali Mirza’nın ölmesi üzerine gücünü arttırarak Osmanlıların elinde bulunan Basra, Bağdat ve Süleymaniye yörelerine de karışmaya başladı.

Osmanlı Devleti’nin Mora Ayaklanması ve Avrupa devletleriyle yeni mücadelelere girdiği bir sırada Doğu Anadolu’da ilerlemek için fırsat kollarken ordusunda başgösteren kolera salgını nedeniyle Tebriz’e çekilmek zorunda kaldı. Görüşmeler üzerine 1823’te Erzurum’da İran ile Osmanlı Devleti arasında bir antlaşma imzalandı. Abbas Mirza bu antlaşmadan sonra da Osmanlı Devleti ile uğraşmaktan vazgeçmedi. 1813’te Rusya’ya karşı savaş kararı aldırdı. 1826’da Gence yakınlarında Rus Generali Paskiyeviç’e yenildi ve Erivan ile Nahçivan başta olmak üzere topraklarından bir bölümünü 1828’de yapılan Türkmençay Antlaşması ile Rusya’ya bırakmak zorunda kaldı. Uzun süredir çektiği böbrek hastalığından öldü. Yerine oğlu Muhammet Şah hükümdar oldu.


Leave A Reply