Plebisit Nedir? Referandum Ne Demektir?

0
Advertisement

Plebisit ve referandum nedir? Plebisit ve referandum hakkında bilgiler.

PlebisitReferandum : Kamuyu ilgilendiren önemli işlerde doğrudan doğruya yurttaşların oy vermelerine “referandum” denir.

Bir ülkenin iç ve dış işlerini yönetme konusunda referandumun değişik çeşitleri vardır. Bu arada referandum konusu olan mesele ya önceden halk oyuna sunulur ya kesinleştikten sonra oya başvurulur. Ayrıca, ya herkes oyunu kullanmakta serbest bırakılır ya da mecbur tutulur.

İsviçre’de referandum hemen her hususta sık sık başvurulan bir usuldür. Beş, on bin kişilik şehirlerde herkes kolayca fikrini söyleyip oyunu kullanacağı için, Eski Yunan sitelerinde olduğu gibi her hususta halk oyuna başvurulabilir. Kalabalık ülkelerde ise ancak seyrek hallerde, mecburi durumlarda referanduma başvurulur. Türkiye’de de 1960 ihtilalinden sonra Kurucu Meclis tarafından hazırlanan yeni Anayasa’nın kesinleşmesi için referanduma gidilmiş, çoğunluğun lehte oy vermesi üzerine, Anayasa kabul edilmiştir. Son referandum ise 12 Eylül 2010 tarihinde Anayasa değişikliği hususlarında gerçekleşmiştir.

Plebisit : Kamu hukukunda yurttaşların egemenliği belli bir kişiye bırakmak ya da egemenliği kullananların belli hareketleri hakkındaki görüşünü bildirmek üzere oy vermelerine “plebisit” denir.

Devletlerarası hukukta ise, bir toprak parçasının hangi devlete kalacağını belirtmek için, orada yaşayanların oy kullanmaları “plebisit” diye anılır.

Advertisement

Türkiye’de ise 2013 Haziran olayları sonrası Taksim Gezi Parkı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından o bölgede yaşayanlar tarafından yapılması teklif edilmiş ancak hayata geçmemiştir.


Leave A Reply