Popüler Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Popüler ne anlama gelir? Popüler kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan, halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan

2. Herkesçe tanınan, bilinen
“Her şeyden önce, pala bıyıkları ile meşhur kırk, kırk iki yaşlarında popüler bir yazar.” – H. Taner

ünlü olmak
Toplumun her kesiminin anlayacağı bir dille ve biçimle yapılan bilim
Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü
Pop müzik


Leave A Reply