Tarafsız Devletlerin 1. Dünya Savaşı’na Girmesi

0
Advertisement

Tarafsız devletler 1. Dünya Savaşı’na nasıl ve neden girmişlerdir? Sonradan savaşa giren devletler ve savaşa etkileri hakkında bilgi.

1. dünya savaşı

TARAFSIZ DEVLETLERİN SAVAŞA GİRMESİ

İtalya’nın Savaşa Girmesi

italya, Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Almanya’nın kendisini her alanda desteklemesinin de etkisiyle ittifak Devletleri grubunda yer alıyordu. Fakat aynı grupta olmalarına rağmen İtalya ile Avusturya arasında sınır sorunları vardı, İtalya Avusturya’nın hakimiyeti altındaki Dalmaçya kıyılarının kendisine verilmesini istemekteydi. Bu nedenle italya, savaşın başında tarafsızlığını açıkladı.

1915’te ingiltere, Fransa ve Rusya ile italya arasında imzalanan Londra Antlaşmasıyla İtalya’ya Anadolu’dan pay vaad edilince italya, itilaf Devletlerinin yanında savaşa girdi. Anlaşma Devletleri İtalya’nın Adriyatik’teki çıkarlarını, Oniki Ada’daki hakimiyetini ve Anadolu topraklarından pay almasını kabul ettiler.

İtalya’nın savaşa girmesi, yeni cephelerin açılmasına ve Almanya ile Avusturya’nın işlerinin zorlaşmasına yol açmıştır.

Bulgaristan’ın Savaşa Girmesi

Bulgaristan, II. Balkan Savaşı’nda Yunanistan, Sırbistan ve Romanya’ya kaptırdığı toprakları geri almak ve Ege Denizi ile bağlantısını devam ettirmek istiyordu.

Advertisement

Çanakkale Savaşları’nda Osmanlı Devleti’nin galip gelmesi, Bulgaristan’ın ittifak Devletleri yanında savaşa girmesini kolaylaştırmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nin Almanya ile karadan bağlantısının tam olarak kurulmasını sağlamıştır.

ABD’NİN SAVAŞA GİRMESİ

Birinci Dünya Savaşı’nın başından itibaren İngiltere ve Fransa’nın Almanya karşısında yenilmesini istemeyen ABD, bu iki devlete sürekli olarak silah ve cephane yardımı yapmaktaydı. Almanya, İngiltere ve Fransa’nın silah kaynaklarını kısıtlamak için Atlas Okyanusu’nda çok sayıda Amerikan gemisini silah taşıdığı gerekçesiyle batırmıştı, bu durum ABD’de Almanya’ya karşı politikalar geliştirilmesini hızlandırmıştı.

1917 yılında Rusya’nın savaştan çekileceğinin anlaşılması üzerine İtilaf Devletleri ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesi için siyasi faaliyetlerini hızlandırdılar. Bu sırada Alman denizaltıları iki büyük İngiliz yolcu gemisini, silah taşıdıkları gerekçesiyle batırdı, içinde Amerikan vatandaşlarının olduğu gemilerin batırılması Amerika’da Almanya aleyhine gösteriler yapılmasına neden oldu. Bu sırada, Almanya’nın Meksika’ya; Amerikaya karşı savaşması için destek verdiğinin ortaya çıkarılması, ABD’nin Almanya’ya savaş açmasını hızlandırdı.

WİLSON İLKELERİ VE ÖNEMİ İÇİN TIKLAYINIZ.


Leave A Reply