Porsuk Çayı Nerededir? Porsuk Barajı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Porsuk Çayı nerededir, nereden denize dökülür? Porsuk çayının geçtiği yerler, özellikleri, fotoğrafları ve ayrıca Porsuk Barajı hakkında bilgiler.

Porsuk Çayı

Porsuk Çayı, Sakarya Irmağının en büyük kolu. Uzunluğu 488 km’dir. Içbatı Anadolu Eşiği üzerinde, Dumlupınar’ın güneyinde yer alan ve Ahır Dağının bir bölümünü oluşturan Toklu Sivrisinden (1.872 m) doğan Bayatçık Deresi ile Murat Dağının kuzeydoğu yamaçlarından inen ve Gâvur Kırıldığı olarak da bilinen Kızıltaş Suyunun Altıntaş Ovasında birleşmesiyle oluşur. Çeşitli kaynaklarda başlangıç kolu olarak bu akarsulardan biri kabul edilir. İlkçağ kaynaklarında Thybris olarak geçer. Bugünkü adı Selçuklu komutanı Emir Porsuk’tan gelir.

Altıntaş Ovasında kuzeye yönelen ve daha sonra Aslanapa Ovasına giren Porsuk Çayı, Kütahya Ovasına ulaşmadan önce girdiği dar Koçak Boğazında gömük menderesler içinde akar. Ağaç köyü önünde genişleyen vadi tabanında birçok kola ayrılır ve Kütahya Ovasından çıkmadan önce batıdan gelen Felent Çayını alır.

Kütahya Ovasını terk ederken dar bir boğaza dalar ve Eskişehir’e kadar birçok dar boğazdan geçer. Bu boğazlardan birinde, sulama, taşkın önleme, kullanma ve içme suyu elde etme amacıyla kurulmuş Porsuk Barajı yer alır. Daha sonra batıdan Kunduzlu Çayını, güneydoğudan da Ilıcasu’yu alarak ilerler ve Eskişehir’in içinden geçer. İnönü yöresinden gelen Şarısu’yu, Sündiken Dağlarından inen Özlen Deresini ve Mihalıççık yöresinden gelen Korucu Deresini aldıktan sonra, Gor-dion kenti kalıntılarının yer aldığı Yassıhü-yük köyü yakınında Sakarya Irmağına katılır.

Advertisement

Porsuk Çayının rejimi yukarı ve aşağı çığırlarında farklıdır. Daha çok eriyen kar sularıyla beslenen yukarı çığırında ilkbaharda kabaran suları yazın en alçak düzeye iner. Aşağı çığırında ise, en yüksek düzeye ekimde ulaşan suları temmuzda en alçak düzeye düşer.
Porsuk Çayı

Porsuk Barajı

Porsuk Barajı, Eskişehir’in 25 km güneybatısında, Sakarya Irmağının kolu Porsuk Çayı üzerinde kurulu beton ağırlık barajı. Yapımı 1948’de tamamlanan Porsuk I Barajı bölgenin sulama ve içme suyu gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalınca, barajın yükseltilerek kapasitesinin artırılması öngörüldü.

Bu amaçla yapılan çalışmalar sonucunda 1972’de, günümüzde Porsuk Barajı olarak bilinen Porsuk II Barajı tamamlandı. Baraj gövdesinin temelden yüksekliği 64,7 m, kret uzunluğu 258 m, dolgu hacmi ise 224 bin metreküptür. iki kapaklı dolusavağı bulunan barajın su toplama alanı 5.018 km:, göl alanı 23,4 kilometrekare, toplayabildiği en fazla su miktarı 525 milyon metreküptür.

Porsuk Çayı Harita
Porsuk Çayı

Advertisement
Porsuk Çayı Hakkında Özet Bilgi

Porsuk Çayı; Ege Bölgesi’nin İç-batı Anadolu Bölümü’nde ırmaktır. Uzunluğu 488 km’dir. Murat Dağı’nın kuzey yamacından gelen Kızıltaş Suyu ile Aksu Dağı’nın yamaçlarından toplanan Bayatçık derelerinin birleşmesiyle oluşur. Sakarya Irmağı‘nın en uzun koludur. Altıntaş Ovasından ve Kütahya il merkezi yakınından geçer. Üzerinde Eskişehir İli’nin güneybatısında Porsuk I (1948) ve Porsuk II (1971) barajları kuruludur. Eskişehir Ovası’m sulayan, beton kanallarla düzen altına alınmış bir kolu Eskişehir il merkezinin içinden geçen ırmak, kentin doğusunda Yassıhöyük’te Sakarya’ ya katılır.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?