Potasyum Nedir? Potasyum Elementinin Özellikleri ve Kullanım Alanları

12
Advertisement

Potasyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Potasyum elementi ile ilgili bilgi.

Potasyum Nitrat

Potasyum Nitrat

Potasyum

Periyodik cetvelin 1 A grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Alkali metallerdendir. Potasyum doğada çok yaygın bulunan bir elementtir. Tuz halindeyken kütlece yer kabuğunun yaklaşık %2,5 ğunu oluşturur. Tuzlarının başlıcaları şunlardır:

 1. Karnalit (\displaystyle KCl.MgC{{l}_{2}}\cdot 6({{H}_{2}}O))
 2. Potasyum klorür ve sodyum klorür karışımı olan silvinit
 3. Kainit (\displaystyle KMg(S{{O}_{4}})Cl\cdot 3{{H}_{2}}O)
 4. Polihalit (\displaystyle {{K}_{2}}S{{O}_{4}}MgS{{O}_{4}}\cdot 2CaS{{O}_{4}}\cdot 2{{H}_{2}}O)
 • Sembolü: K
 • Atom Numarası: 19
 • Atom Ağırlığı: 39.0983
 • Elemet serisi: Alkali Metal
 • Periyodik Cetveldeki Yeri: 1A
 • Maddenin Hali: Katı
 • Görünümü: Gümüşi, beyaz
potasyum

Potasyum Elementinin Sembolü

Potasyumun Elde Edilmesi:

1807’de Sir Humphry Davy tarafından ergimiş potas kostiğin elektrolizi aracılığıyla elde edildi. Parlak, gümüş beyazı renkte bir metaldir.

Katot: K + (l) + e-→ K (l)
Anot: Cl-(l) → 1/2Cl2 (g) + e-

850 derecede erimiş potasyum klorür ile sodyumun reaksiyonundan elde edilir.

 • Na + KCl ⇌ K + NaCl

Potasyum, deniz suyunda klorür durumunda, feldispat, mika ve çeşitli silikatlar gibi çok sayıda kayaçta da sülfat halinde bulunur. Bitkiler de önemli miktarda potasyum içerirler.

Advertisement

Potasyum bileşikleri, önceleri uzun bir süre, bitkisel kalıntıların yıkanmasıyla hazırlanırdı. Potasyum, özellikle eski denizlerin kalıntısı olan tuzlu çözeltiler halinde bulunur. Çoğu potasyum mineralleri çözünmez oldukları için, bol bulunmasına karşın metalin bunlardan elde edilmesi çok zor olur. Silvit, karnalit, langbeynit, polihalit gibi eski göllerin ve denizlerin dibinde birikinti halinde bulunan mineraller ise potasyum ve tuzlarının kolayca elde edilebileceği geniş yataklar oluşturur. Potasyum okyanuslarda da bulunur. Ancak, sodyuma göre oldukça az miktardadır.

Olağan sıcaklıkta yumuşak olan potasyum, sıfır derecede kırılganlaşır. Yalnız 1 değerlik alabilen bir metaldir. Doğada metalik durumda bulunmaz. Hidroksidinin elektroliziyle yada potasyum bileşiklerini Ca2, C, Si yada Na ile indirgenmesiyle metalik halde elde edilir. Potasyum en etkin ve elektropozitif metallerden biridir. Ayrıca lityum dışında metallerin en hafifidir. Havada çabuk ksitlendiği için gaz yağı ve bu gibi bir petrol ürünü içinde saklanması gerekir.

Kullanım Alanları:

Alkali metaller grubunun üçüncü üyesi olan potasyum, öteki alkali metalleri gibi suyla hidrojen çıkararak tepkimeye girer. Bu sırada çıkan hidrojen tepkime ısısı dolayısıyla yükselen sıcaklıkta tutuşarak yanar. Potasyum ve tuzları alevi mor renge boyarlar. Potasyumun 9 izotopu bilinir. Doğal potasyum üç izotopunun bir yarılanma süresi 1.28×1000000000 yıl olan K-40 radyoaktif izotopudur.

Doğal potasyumda % 0,00118 oranında bulunan bu izotoptan gelen radyoaktiflik yaşamsal bir tehlike oluşturmaz. Potasyum ile sodyumdan yapılan NaK alaşımı özellikle nükleer reaktörlerde ısı transfer ortamı olarak kullanılır. Ptasyum tuzlarının çoğu büyük önem taşırlar. Potasyum hidroksit, potasyum nitrat, potasyum karbonat, potasyum klorür, potasyum klorat, potasyum bromür, potasyum iyodür, potasyum siyanür, potasyum sülfat, potayum kromat ve potasyum bikromat çok bilinen ve çok önemli bileşiklerdir.

Yetiştirilen bütün bitkilerde potasyum bulunması, uzun süreden beri bu metalin sülfat ve klorürlerin gübre olarak ne kadar önemli olduğunu ortaya koyar. Bu nedenle tarımda çok önemli miktarda potasyum kullanılır. Potasyum bileşiklerinin endüstride kullanımları, fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle sodyumlu bileşiklerin kullanımı yanında çok önemsiz bir yer tutar. Bununla birlikte, mermercilikte, nitrat halinde büyük miktarda potasyumdan yararlanılır. Cam endüstrileri de, potasyumdan, karbonat ve sülfat halinde çok miktarda yararlanır. Bir sodyum-potasyum alaşımı, bazı nükleer reaktör kalıplarının ısısını boşaltmada kullanılır.

Advertisement


12 yorum

Leave A Reply