Prim Sistemi ve Prim Dışı Motivasyon Kurgusu ve Ödüllendirmenin Motivasyonel Etkisi Nedir?

0
Advertisement

Keşfedin: Prim sistemi, prim dışı motivasyon kurgusu ve ödüllendirmenin motivasyonel etkisi. Bu yazıda, çalışan motivasyonunu artırmak için kullanılan ödüllendirme stratejilerini öğrenin.

Prim Sistemi ve Prim Dışı Motivasyon Kurgusu

“Prim sistemi” ve “prim dışı motivasyon kurgusu” terimleri iş dünyasında kullanılan terimlerdir ve çalışanların motivasyonunu artırmayı amaçlar. İş yerlerinde çalışanların performansını teşvik etmek için çeşitli yöntemler kullanılır ve bu yöntemlerin bir kısmı prim sistemi ve prim dışı motivasyon kurgusu olarak adlandırılabilir.

“Prim sistemi” çalışanların performansına bağlı olarak ödüllendirildiği bir sistemdir. Bu sistemde çalışanların performansı hedefler ve ölçütler belirlenerek değerlendirilir ve performanslarına göre belirli bir prim veya ek ödeme alırlar. Prim sistemi, çalışanların motivasyonunu artırarak daha yüksek performans göstermelerini teşvik etmeyi hedefler.

“Prim dışı motivasyon kurgusu” ise finansal ödüllendirme yerine, farklı motivasyon faktörlerinin kullanıldığı bir yaklaşımı ifade eder. Bu kurguda çalışanların motivasyonu, daha geniş bir yelpazede değerlendirilir ve maddi olmayan teşvikler kullanılır. Örneğin, çalışanlara övgü, tanınma, terfi fırsatları, daha esnek çalışma saatleri, eğitim imkanları, iş tatmini sağlayan projeler gibi faktörler kullanılabilir. Bu şekilde, çalışanların işlerine olan bağlılığı ve motivasyonu artırılmaya çalışılır.

Her iki yaklaşım da çalışanların motivasyonunu artırmak için farklı yöntemler sunar. Prim sistemi, finansal ödüllendirme ile çalışanları teşvik ederken, prim dışı motivasyon kurgusu ise farklı değerlendirme ve teşvik unsurlarını kullanarak çalışanların motivasyonunu artırmayı hedefler. İşverenler, organizasyonun ihtiyaçlarına ve çalışanların motivasyon faktörlerine bağlı olarak bu yaklaşımlardan birini veya her ikisini bir arada kullanabilir.

Advertisement

Ödüllendirmenin Motivasyonel Etkisi Nedir?

Ödüllendirmenin motivasyonel etkisi, çalışanların performansını artırmak ve istenen davranışları teşvik etmek amacıyla kullanılan bir stratejidir. Doğru şekilde uygulandığında, ödüllendirme çalışanların motivasyonunu olumlu yönde etkileyebilir ve şu şekillerde faydalı olabilir:

 1. Performans Artışı: Ödüllendirme, çalışanların daha yüksek bir performans sergileme isteğiyle sonuçlanabilir. Çalışanlar, ödül alabilmek için daha fazla çaba sarf eder, daha etkili bir şekilde çalışır ve hedeflere ulaşmak için daha fazla motivasyon gösterir.
 2. Hedeflere Odaklanma: Ödüllendirme, çalışanların organizasyonun hedeflerine odaklanmasını sağlayabilir. Ödül, belirli bir hedefe ulaşmak için çalışanların dikkatini ve enerjisini bu hedefe yönlendirebilir. Böylece, çalışanlar daha fazla motive olur ve hedefe ulaşma konusunda daha istekli olurlar.
 3. Memnuniyet ve İş Tatmini: Ödüllendirme, çalışanların memnuniyet düzeyini ve iş tatmini hissini artırabilir. Ödül alan çalışanlar, başarılarının tanındığını hisseder ve değerli olduklarını bilirler. Bu da çalışanların işlerine olan bağlılığı ve motivasyonunu artırır.
 4. Rekabet ve İşbirliği: Ödüllendirme, rekabeti teşvik edebilir ve işbirliği ruhunu geliştirebilir. Çalışanlar, ödül alabilmek için daha iyi performans göstermek için birbirleriyle rekabet edebilirler. Aynı zamanda, takım çalışması gerektiren projelerde ödüllendirme, çalışanların birlikte çalışma ve başarılı sonuçlar elde etme konusunda motive olmalarını sağlayabilir.
 5. Motivasyon Sürdürme: Ödüllendirme, çalışanların motivasyonunu sürdürmek için bir teşvik sağlar. Ödülün sürekli bir şekilde sunulması, çalışanların sürekli olarak yüksek performans gösterme isteği ve motivasyonunu korumasına yardımcı olabilir.

Ödüllendirmenin motivasyonel etkisi, çalışanların performansını artırarak iş verimliliğini ve çalışma ortamını olumlu yönde etkileyebilir. Ancak, ödüllendirme sistemi doğru bir şekilde tasarlanmalı, adil ve şeffaf olmalı ve çalışanların farklı motivasyon faktörlerini dikkate almalıdır. Ayrıca, sadece ödüllendirmeyle motivasyonu sürdürmek uzun vadede sınırlı olabilir, bu nedenle diğer motivasyon faktörlerinin de göz önünde bulundurulması önemlidir.

Kısa ve Uzun Vade Ödüllendirme Stratejileri Nasıl Olmalıdır?

Kısa ve uzun vadeli ödüllendirme stratejileri, çalışanların motivasyonunu sürdürmek ve performanslarını artırmak için farklı zaman çerçevelerinde hedefler belirleyerek uygulanabilir. İşte kısa ve uzun vadeli ödüllendirme stratejilerinin bazı önemli unsurları:

Kısa Vadeli Ödüllendirme Stratejileri:

 1. Performansa Dayalı Primler: Çalışanların belirli bir dönemdeki performanslarına bağlı olarak prim veya bonus ödemeleri yapılabilir. Bu, çalışanların hedeflere ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmelerini ve kısa vadeli performanslarını artırmalarını teşvik edebilir.
 2. Hızlı Geribildirim: Çalışanların performansları hakkında hızlı ve sık geribildirim sağlanması önemlidir. Başarılı işlerinde veya başarılarındaki gelişmelerde anında tanınma ve takdir görmek, çalışanların motivasyonunu artırabilir.
 3. Proje Tabanlı Ödüller: Belirli bir projenin başarıyla tamamlanması durumunda, çalışanlara proje bazında ödüller verilebilir. Bu, çalışanları projeye odaklanmaya teşvik eder ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlar.
 4. Rekabetçi Ödüller: Kısa vadeli rekabetler ve yarışmalar düzenlenerek başarı elde eden çalışanlara ödüller verilebilir. Bu, çalışanların arasındaki rekabeti artırabilir ve performanslarını iyileştirmelerini teşvik edebilir.

Uzun Vadeli Ödüllendirme Stratejileri:

 1. Kariyer Gelişimi ve Terfi Fırsatları: Uzun vadeli ödüllendirme stratejileri arasında kariyer gelişimi ve terfi fırsatları önemlidir. Çalışanlara daha yüksek pozisyonlara yükselme veya daha sorumlu projelerde yer alma fırsatı sunulması, çalışanların uzun vadeli motivasyonunu artırabilir.
 2. Eğitim ve Gelişim Fırsatları: Çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek için eğitim ve gelişim fırsatları sunulabilir. Bu, çalışanların yeteneklerini ve bilgilerini artırmalarını sağlayarak uzun vadeli motivasyonlarını destekleyebilir.
 3. Uzun Vadeli Performans Değerlendirmeleri: Düzenli olarak yapılan uzun vadeli performans değerlendirmeleri, çalışanlara geri bildirim ve gelişim alanları hakkında bilgi verir. Bu, çalışanların uzun vadeli hedeflere odaklanmalarını ve performanslarını sürekli olarak geliştirmelerini teşvik eder.
 4. Kurumsal Kültür ve İş Değerleri: Uzun vadeli ödüllendirme stratejileri, kurumsal kültürün ve iş değerlerinin teşvik edilmesine dayanabilir. Çalışanlar, şirketin misyonuna ve değerlerine uygun davranışlar sergilediklerinde, uzun vadeli ödüller alabilirler.

Kısa vadeli ödüllendirme stratejileri anlık motivasyon sağlarken, uzun vadeli ödüllendirme stratejileri çalışanların uzun vadeli hedeflere bağlılık göstermelerini ve sürekli olarak performanslarını geliştirmelerini destekler. İyi bir ödüllendirme stratejisi, hem kısa vadeli başarıları ödüllendirirken hem de çalışanların uzun vadeli motivasyonunu ve gelişimini destekler.

Advertisement


Leave A Reply