Psikiyatri Nedir? Neyi İnceler?

0
Advertisement

Psikiyatri ne demektir? Psikiyatri bilimi neyi inceler, nasıl çalışır, özellikleri, hakkında bilgi.

Psikiyatri; tıbbın akıl hastalıklarını inceleyen ve tedavi eden dalıdır. Psikiyatrinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkması yenidir. Uzun zaman ruh hastalıklarının doğaüstü bir gücün etkisi altında olduğunun sanılması insanoğlunun bu hastalıklardan ve hastalardan korkmasına neden oldu, bu nedenle genellikle ilkçağlarda bu hastalara kötü davranılmaktaydı. Psikiyatrinin özel bir bilim dalı olarak ortaya çıkışıysa 18. yüzyıla rastlar. Bu dönemin ruh hastaları ilk kez kurulan kliniklere alındı ve gözleme dayalı bilimsel yöntemlerden yararlanılarak iyileştirilmeye çalışıldı. Alman ruh hastalıkları uzmanı Emil Raepelin, ruh hastalıklarının sistematik bir sınıflandırmasını gerçekleştirdi. Sigmund Freud, çalışmalarıyla bilinçaltının anlamı, yapısı ve önemini ortaya koyarak psikiyatri bilimine önemli katkılarda bulundu. Pavlov’un çalışmaları koşullu refleks kavramını açıklığa kavuştururken, J.B. Watson’un geliştirdiği Davranışçılık kuramıyla koşullu refleks kavramı, bazı psikoterapi biçimlerinin oluşturulmasında uygulanmaya başlandı. Zamanla psikiyatrinin kapsamına cerrahi tedavi yöntemleri de katıldı. Günümüzde ruhsal ve bedensel hastalıkları birbirinden soyutlamanın güçlüğü karısında, bu hastalıklar arasında ayırım yapan ikili Descartesci görüş yerini insan organizmasının ruh ve bedenden oluşan bir tüm olduğu görüşüne bıraktı.

Psikiyatri genel olarak nevrozlar ve psikozlar olarak ayrılan iki büyük hastalığı inceler. Ayrıca bunlar arasında çok sayıda ara durum da vardır. Bundan başka psikiyatrinin araştırma alanı kapsamına ruh hastalıklarına yol açan etkenler de girer. Ruh hastalıklarının nedenleri yaş, cinsiyet, ırk, yaşama biçimi gibi iç etkenlere bağlı olabileceği gibi, alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde kullanma, soyaçekim gibi dış etkenlere de bağlı olabilir. Ayrıca birden yaşanan büyük heyecanlarda ruh hastalıklarının önemlik nedenleri arasında yer alır.

Psikiyatri biliminin son yıllarda gösterdiği büyük gelişme onun giderek kendi içinde kollara ayrılmasına neden oldu. Bunlar, biyolojik psikiyatri, genetik psikiyatri ve toplumsal psikiyatridir.


Leave A Reply