Ralph Barton Perry Kimdir?

0
Advertisement

Ralph Barton Perry Kimdir? kimdir? Amerikalı eğitimci ve felsefeci, filozof Ralph Barton Perry Kimdir? hayatı ve çalışmaları hakkında bilgiler.

Ralph Barton Perry

Ralph Barton Perry Kimdir?

Ralph Barton Perry (d. 3 Temmuz 1876, Poultney, Vermont – ö. 22 Ocak 1957, Cambridge, Massachusetts, ABD), ABD’li eğitimci ve felsefeci. Amerikan pragmatizmindeki yeni-gerçekçilik akımının kurucusu olarak tanınır.

Philadelphia’daki özel bir okulda öğrenim gördükten sonra Princeton Üniversitesi’ni bitirdi (1896). Lisansüstü öğrenimiyle (1897) doktorasını (1899) Harvard Üniversitesi’nde tamamladı. 1899’da öğretim üyesi olduğu Williamstown’daki (Massachusetts) Williams College’da, ardından da kısa bir süre Northampton’daki (Massachusetts) Smith College’da felsefe dersleri verdi. 1902’de öğretim üyeliğine başladığı Harvard Üniversitesi’nde 1913’te profesör, 1930’da da Edgar Pierce Kürsüsü felsefe profesörü oldu. 1946’da bu üniversiteden emekli olduktan sonra 1948’e değin Glasgow Üniversitesi’nde ders verdi.

William James’den büyük ölçüde etkilenen Perry, onun pragmatizm anlayışı temelinde yeni-gerçekçilik akımını geliştirdi. James’ in yapıtlarını yayıma hazırladı; ayrıca The Thought and Character of William James (1936; William James’in Düşüncesi ve Kişiliği) adlı yaşam öyküsüyle Pulitzer Ödülü’nü aldı. Öbür yapıtları arasında, The Approach to Philosophy (1905; Felsefeye Yaklaşım), The Present Conflict of Ideals (1918; Günümüzde İdealler Çatışması), General Theory of Value (1926; Genel Değer Kuramı), Shalt Not Perish From the Earth (1940; Yeryüzünde Kalacak), Puritanism and Democracy (1944; Püritenlik ve Demokrasi), One World in the Making (1945; Kurulmakta Olan Dünya), The Citizen Decides (1951; Yurttaş Karar Verir) ve Realms of Value (1954; Değer Alanı) sayılabilir.

Advertisement

Leave A Reply