Ramazan Ayı Boyunca Kimler Oruç Tutabilir? Kimler Oruç Tutmayabilir?

1
Advertisement

Oruç tutmak kimlere farzdır? Kimler oruç tutmayabilir? Ramazan ayı boyunca kimler oruç tutmakla yükümlüdür, kimler tutmamalıdır?

Ramazan Ayı Boyunca Kimler Oruç Tutabilir? Kimler Oruç Tutmayabilir?

Kaynak : pixabay.com

KİMLER ORUÇ TUTABİLİR?

Oruçla yükümlülük bazı şartlara bağlıdır. Oruç ile yükümlülük için; Müslüman olmak, akıllı olmak ve bulûğa ermiş olmak icap eder. Eskiler âkıl ve baliğ Müslümana oruç farzdır, derlerdi. Kadın olsun erkek olsun yukarıdaki şartları hâiz olan her Müslümanın, Ramazan ayı boyunca oruç tutması temel din görevlerindendir. Ancak orucu edâ edebilmenin de şartları vardır: Meselâ aslında hastalara ve yolculukta bulunanlara da oruç farz olduğu halde bu gibiler eğer Ramazan ayında hastalık ve yolculuk durumlarını muhafaza ediyorlarsa, oruçlarını başka bir zaman da tutabilirler.

Sonradan kaza etme hakları vardır. Bir de tutulan orucun sıhhatli sayılabilmesi için de şartlar mevcuttur. Bir orucun edâsının sağlıklı olabilmesi için önce niyet şarttır. Niyetsiz tutulan bir orucun makbul olmadığı görüşü üzerinde birleşilmiştir. Ancak dil ile söylenmesi sünnet olmakla beraber, gönül ile hangi orucu tutacağını bilmek de yeterli görülmüştür. Niyetin zamanı da: gün batışından başlayıp kaba kuşluk denilen ve güneşin bir hayli yükseldiği zamana kadar olan süreyi içine alır.

Fakat öğleye yakın zamandan akşam oluncaya kadarki saatler içinde oruca niyet sahih olmaz. Oruca niyet edilirken şöyle demek uygun düşer: “Allah rızası için yarınki Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim.” Orucun yine sıhhatli olabilmesi, kadınlar bakımından, bir başka şarta da bağlıdır: Hayız ve nifastan temizlenmiş olmak. Âdet görmekte olanlarla lohusalar, nasıl namaz kılamazlarsa, oruç da tutamazlar. Ancak durumları düzelince, günü gününe, oruçlarını kaza etmekle yükümlüdürler.

Oruç İle İlgili Güzel Sözler

Arka Plan Kaynak : pixabay.com

KİMLER ORUÇ TUTMAYABİLİR?

Bazı zorunlu durumlarda orucun tutulmamasına müsaade edilmiştir: Seferde bulunan kişinin, seferlilik hali sürdükçe, orucunu seyahat dönüşünde elverişli bir zamana bırakmasında sakınca yoktur. Yine hastalık durumlarında, eğer oruç tutmak ile sıhhatin daha da bozulması endişesi mevcutsa, iftara (orucu tutmamaya, orucu açmaya) izin verilmiştir. Bunlardan başka hamile ve emzikli kadınlar da kendilerinin ya da çocuklarının sağlığı söz konusu olunca oruçlarını sonraya bırakabilirler. Bir de nadir hallerde, açlık ve susuzluk yüzünden ölüm tehlikesi gibi bir korkuya düşülürse, bu takdirde yine sonraları tutmak kaydıyla iftar mübahtır. Bütün bunlara düşkünlük ve yaşlılık durumlarını da katmalıdır.

Advertisement

1 Yorum

  1. Metin Öztürk on

    İsteyen tutar, istemeyen tutmaz, kimse zorunlu ve yükümlü değildir,, bu bir ibadet şeklidir, konu bu kadar basit.!!

Leave A Reply