Reaksiyon İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Reaksiyon ile ilgili cümleler. Reaksiyon kelimesi içeren “Reaksiyon” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Reaksiyon İle İlgili Cümleler

Reaksiyon Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Mitokondrideki solunum reaksiyonları sonucunda karbondioksit oluşur ve dış ortama verilir.
 2. *** Bunlardan başka, biraz daha karışık elan iki reaksiyon vardır.
 3. *** Hidroliz adı verilen reaksiyon kimyada önemlidir.
 4. *** Fotosentezin karanlık devre reaksiyonları incelendikçe çok enteresan bilgiler elde ediliyor.
 5. *** Ama kimyasal reaksiyonlarla hiç bir element başka bir element haline gelemez.
 6. *** Dolayısıyla, bir reaksiyonun entalpisi ΔH olarak kaydedilir; burada, Δ sembolü değişikliği ifade eder.
 7. *** Çok ani reaksiyon gösterdin ve söylememen gereken şeyleri söyledin durdun.
 8. *** Etrafınızdaki dünyaya yakından bakarsanız, her saniye, sonsuz kimyasal reaksiyonun meydana geldiğini görürsünüz.
 9. *** Anafilaksi, tüm vücudu etkileyen ciddi, hayatı tehdit eden bir alerjik reaksiyondur.
 10. *** Canlı bir hücrede pek çok farklı kimyasal reaksiyon yer alır.
 11. *** Fotosentezin aydınlık evre reaksiyonları ve karanlık evre reaksiyonları konu anlatımını yarın yapacağım.
 12. *** Bu reaksiyonlar elektron transferi gerektirir.
 13. *** Donald Trump’ın konuşmalarına uzakdoğu borsaları reaksiyon göstererek %5 düştü.
 14. *** Solunumda genellikle reaksiyona katılan organik maddeler, 6 C lu şekerler (Keksozlar) dir.
 15. *** Ateş, yanma adı verilen kimyasal reaksiyonun sonucudur.
 16. *** Bir kimyasal tepkimede reaksiyona giren maddelerdeki atom sayıları ile ürünlerdeki atom sayıları birbirine eşit olmak zorundadır.
 17. *** Her tür kimyasal bağın kendine özgü enerjisi vardır ve kimyasal enerji, bağlar bir kimyasal reaksiyonda koptuğunda salınan enerjidir.
 18. *** Bu nedenle aynı reaksiyon çeşidinde defalarca kullanılabilirler.
 19. *** Okun sol tarafındaki reaktanlar ve sağdaki kimyasal reaksiyon ürünleri ile kimyasal bir denklem yazılır.
 20. *** Fotosentez, ışığa bağımlı reaksiyon ve ışığa bağımsız reaksiyonlar olmak üzere iki aşamadan oluşur.
 21. *** Kan damarı duvarı zarar görür edilmez bir dizi reaksiyon trombositleri aktive ederek yaralanan bölgeye yapışır.
 22. *** Kimyasal tepkimelerde moleküller birbirlerine çarparak reaksiyona girerler.
 23. *** Enzimler hiçbir değişime uğramadan reaksiyonlardan ayrılır.
 24. *** Alerjik reaksiyona neden olan maddelere alerjenler denir.
 25. *** Isı transferini içeren reaksiyonlar iki genel kategoriye ayrılır: endotermik ve ekzotermik.
 26. *** Dünyada birçok ülke enerji üretmek için nükleer reaksiyonlar kullanmaktadır.
 27. *** Protein yapılı olan enzimler vücudunuzdaki reaksiyonları hızlandırır ve reaksiyon bitiminde hiç bir değişikliğe uğramadan aynen çıkarlar.


Leave A Reply