Refet Bele Kimdir?

0
Advertisement

Refet Bele kimdir? Refet Bele hayatı, biyografisi, siyasi ve askeri kariyeri hakkında bilgiler veren sayfamız.


Refet BeleRefet Bele;
asker, siyaset adamıdır (İstanbul 1881-ay.y.l963).

1899’da Harbiye’yi bitirdi, ordu ve jandarma kademelerinde görev yaptı. 1912’de-Harp Akdemisi’ni bitirerek kurmay subay oldu.

Birinci Dünya Savaşı’nda 2. Gazze Savaşı’ndaki başarılarıyla tanındı. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun’a çıkan heyet arasında yer aldı. Sivas Kongresi’nde (4 Eylül 1919) Amerikan mandasını savundu. jlk TBMM’ye İzmir mebusu olarak girdi (1920). Birinci ve İkinci İcra Vekilleri Heyeti’nde 16 Ağustos 1920-21 Nisan 1921 arası Dahiliye Vekili olarak görev yaptı. Konya’da Ankara Hükümeti’ne karşı girişilen Bozkır ayaklanmalarının bastırılmasında etkili rol oynadı (1920). Aynı yıl Batı Cephesi ikiye ayrılınca Güney Cephesi Komutanlığı’na getirildi.

Düzenli ordu birliklerinin kurulmasında gösterildiği başarı nedeniyle mirlivalığa (tuğgeneral) yükseldi. 21 Nisan 1921’de Dahiliye Vekilliğinden ayrıldıktan sonra İsmet Paşa’nın yerine Genelkurmay Başkanlığı’na gelme yolundaki başvurusunu Mustafa Kemal Paşa kabul etmedi. Bir süre Kastamonu’ya giderek dinlendi. 30 Haziran-10 Ekim 1921 arasında yeniden Dahiliye Vekili, 8 Ağustos 1921 -10 Ocak 1922 arasında Milli Müdafaa Vekili olarak görev yaptı. 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi uyarınca TBMM adına Trakya’yı Yunanlılardan teslim almakla görevlendirildi. 6 Ekim 1922’de kurtulan İstanbul’a 19 Ekim 1929’da törenle girdi. Kasım 1922’de Ankara Hükümeti’nin İstanbul temsilcisi oldu. Bir yıl kadar Doğu Trakya Komutanlığı yaptı. 1923′ te 2. dönem seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili seçildi. 1924’te CHP’nin Meclis üzerindeki baskılarına karşı çıkan Dörtler Hareketi’nin (Hüseyin Rauf Orbay, Dr. Adnan Adıvar ve İsmail Canbulat) içinde yer aldı.

Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olan ve 17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası saflarına katıldı. Partinin, dini siyaset alet ettiği ve Şeyh Sait Ayaklanması ile ilişkili olduğu gerekçesiyle 3 Mayıs 1925’te kapatılmasından sonra Kasım 1926’da milletvekilliğinden çekildi. 16 Haziran 1926′ da Atatürk’e karşı düzenlenen İzmir suikasti ile ilgili görülerek İstiklal Mahkemesi’nde yargılandı ve aklandı. Bu tarihten sonra 1946’da DP kuruluncaya kadar etkin siyasal yaşamdan çekildi. Aynı yıl DP’den İstanbul milletvekili seçilerek yeniden Meclis’e girdi. Haziran 1950’de Beyrut’taki Mülteci Komisyonu’nda Türk delegesi olarak görev yaptı. Bu görevi 1961’e kadar sürdürdü.

Advertisement

Leave A Reply