Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları

0
Advertisement

Rehberlik hizmetlerinin amaçları ve önemi nedir? Rehberlik amacı hakkında bilgi, konu anlatımı.

Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları

Türk eğitim sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizli güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir. (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde 6)

Rehberlik yardımı ile bireyin;

• Kendisini tanımasına ve anlamasına,

• Çevrede kendisine açık olan fırsatları görmesine,

• Kendisi ve çevresi hakkında edindiği bilgileri özümlemesine ve doğru, sağlıklı tercihler yapabilen bir kişi olmasına,

Advertisement

• Problemlerini çözmesine,

• Kendisine ve çevresine uyum sağlamasına,

• Ruh sağlığını ve psikolojik yönden iyi olma halini korumasına, [“Psikolojik yönden iyi olma hali: Bireye yöneltilen tüm içsel ve dışsal talepler sonucunda kişinin kendine ilişkin anlam, önem, yeterlik, kontrol ve yaşama gücünü hissetmesidir.”]

• Karar verirken daha çok bilinçli ve daha az gelişi güzel davranmasına, dış baskılardan ve iç çatışmalardan arınık olmasına,

• Küçük ve önemsiz görünen kararlarının bile mümkün olduğu kadar zengin ve doğru bilgiye dayanmasına, iç çatışmalarından haberli olmasına, göremediği seçenekleri görmesine,

• Gizli güçlerini fark etmesine, kullanmasına ve geliştirmesine (kendini gerçekleştirmesine) yardım etmek amaçlanır.

Advertisement

Bireyin kendisini tanıması ve çevre olanaklarını değerlendirmesi vb. asıl hedefe (kendini/özü gerçekleştirme) ulaşmak için erişilmesi gereken ara hedeflerdir.


Leave A Reply