Madonna, Revolver Çevirisi

0
Advertisement

Madonna Revolver Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Madonna Revolver şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri.

madonna

Kaynak: commons.wikimedia.org

Madonna – Revolver Çevirisi

 • (My love`s a revolver)
  (Benim aşkım bir altıpatlar)
  (My love’s a revolver)
  (Benim aşkım bir altıpatlar)
 • Oops , i guess i shot ya
  Oops,sanırım seni vurdum
 • my finger`s on the trigga
  Parmağım tetikte
  I had a bullet with ya name on it , click click
  Üzerinde senin ismin yazılı bir kurşumum vardı,
  I`m a s… pistol
  Ben bir s… tabancasıyım
 • My love should be illegal
  Aşkım yasadışı olmalı
  Real deal baby ,
  Dahi bebek,
  I`m no counterfeit ,
  Yapmacık değilim
  click click
 • Line ’em up
  Onları sıraya diz
  Knock ’em down
  Yere devir onları
  My looks can kill
  Benim görünüşüm öldürebilir
  (ay oh ay oh)
  My body`s fully loaded
  Vücudum tamamen dolu
  And i got more amo
 • Ve daha çok şaşkınlık var
  Line ’em up
  Onları sıraya diz
  Knock ’em down
  Yere devir onları
  My looks can kill
  Görünüşüm öldürebilir
  (ay oh ay oh)
 • You`re an accessory to murder ’cause…
  Sen bir cinayet suçu ortağısın çünkü…
 • My love`s a revolver
  Benim aşkım bir altıpatlar
  My s… is a killer
  S…im bir katil
  Do you wanna die happy ?
  Mutlu ölmek ister misin?
  Do you wanna die happy ?
  Mutlu ölmek ister misin?
  [ x2]
 • I let it bang bang
  Bıraktım onu beng beng
  I send a bang bang
  Bir beng beng yolladım
  I send a bang bang
  Bir beng beng yolladım
  I send a bang bang
  Bir beng beng yolladım
  My love`s a revolver
  Benim aşkım bir altıpatlar
  My s.. is a killer
  S…im bir katil
 • Do you wanna die happy ?
  Mutlu ölmek ister misin?
  Do you wanna die happy ?
  Mutlu ölmek ister misin?
 • Lil’ Wayne :
 • Bang ,
  The shooter name is Wayne
  Nişancının adı Wayne
 • The victim didn`t complain
  Avcı şikayet etmiyor
  She just screamed ‘shoot again
  Yine vur diye bağırıyor
  I gave her extra rounds
  Ona fazladan tur verdim
  My barrell twist around
  Namlum buruluyor
 • I am mr. shoot ’em down
  Ben “Bay vur onları”yım
  I leave hearts on the ground
  Kalpleri yerde bıraktım
  My love is a weapon
  Benim aşkım bir silah
  And yes i use it well
  Ve evet onu iyi kullanıyorum
 • Then i let the rose petals
  Ardından gül yaprağı bırakıyorum
  Cover up the bullet shell
  Mermi kovanının üstünü örtüyorum I never shoot and tell
  Asla ateş edip anlatmam
  I only shoot to kill
  Sadece öldürmek için vururum
  And that vest ain`t gonna help ya
  Ve bu yelek sana yardımcı olmayacak
 • Even if it`s made of steel
  Çelikten yapılmış olsa bile
  My love is a revolver
  Benim aşkım bir altıpatlar
  Do you wanna be my target ?
  Hedefim olmak ister misin?
  ‘Cause i`m a sharp shooter
  Çünkü ben keskin bir nişancıyım
 • Matter fact , i`m the sharpest
  Tabii, en keskiniyim
  My aim is so flawless
  Amacım çok kusursuz
  Girl you could be the farthest
  Kızım en uzakta olabilirsin
  I`mma still shoot my love
  Hala aşkımı vururum
  Let me know that you caught it
  Bırak yakaladığını bileyim
  I`m the triggerman i pull it
  Ben tetikçiyim çekerim tetiği
 • I will when he wouldn`t
  O yapmazsa ben yaparım
  Do you wanna eat the bullet
  Mermileri yemek istiyor musun
  And i know where to put it
  Ve onları nereye koyacağımı biliyiorum
 • It`s weezy f. baby
  Ben Lil Wayne im bebeğim
  I`m shootin like the army
  Ordu gibi ateş ediyorum
  Girl i should be illegal
  Kızım yasa dışı olmam lazım
  Betta put the safety on me
  Güvenlik olmamdan iyidir
  yeah
  evet
 • Madonna:
 • click click
  Line ’em up
  Sıraya diz onları
  Knock ’em down
  Yere ser onları
  My looks can kill
  Görünüşüm öldürebilir
  (ay oh ay oh)
  My body`s fully loaded
  Vücudum tamamen dolu
 • And i got more amo
  Ve daha çok şaşkınlık var
  Line ’em up
  Sıraya diz onları
  Knock ’em down
  Yere ser onları
  My looks can kill
  Görünüşüm öldürebilir
  (ay oh ay oh)
  You`re an accessory to murder ’cause…
  Sen bir cinayet suçu ortağısın çünkü…
 • My love`s a revolver
  Benim aşkım bir altıpatlar
  My s.. is a killer
  S…im bir katil
  Do you wanna die happy ?
  Mutlu ölmek ister misin?
  Do you wanna die happy ?
  Mutlu ölmek ister misin?
 • I let it bang bang
  Bıraktım onu beng beng
  I send a bang bang
  Bir beng beng yolladım
  I send a bang bang
  Bir beng beng yolladım
  I send a bang bang
  Bir beng beng yolladım
  My love`s a revolver
  Benim aşkım bir altıpatlar
  My s.. is a killer
  S…im bir katil
  Do you wanna die happy ?
  Mutlu ölmek ister misin?
  Do you wanna die happy ?
  Mutlu ölmek ister misin?


Leave A Reply