Roma İmparatorluğu Kuruluşu ve Krallık Dönemi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Roma imparatorluğunun kuruluş dönemi hakkında bilgi. Romulus ve remus kardeşlerin hikayesi ve Roma Krallık dönemi hakkında bilgi.

Romulos ve Romus (Remus)

Romulos ve Romus (Remus)

Roma İmparatorluğu, başkenti Roma olmak üzere ilkçağda kurulmuş bir devlettir. Roma’nın kuruluşuna ilişkin birçok söylence vardır. Resmi Roma söylencesine göre Aeneas Troya’dan kaçıp kurtulduktan sonra, Latium’a gelip yerleşti. Ascanius’un suyu uzun yıllar bu kentte yaşadıktan sonra Amulius, büyük kardeşi Numitor’u tahttan indirdi ve kendini kral ilan etti, kız kardeşinin kızı Rhea Silvia’yı da Vesta Tapınağı’na rahibe yaptı. Rhea Silvia’nın Savaş Tanrısı Mars’tan Romulos ve Romus (Remus) adlarında ikiz oğulları olunca Amulius ikiz çocukları bir sepete koyarak Tiber Irmağı’na bıraktı.

Kıyıya sürüklenen sepetin içindeki çocukları önce bir dişi kurt emzirdi, daha sonra da bir çoban büyüttü. İki kardeş delikanlı yaşına gelince Albalonga Kenti’ne giderek kralı öldürdüler. Ardından sepet içinde Tiber Irmağı’nın kıyısına süründükleri yerde yeni bir kent kurmaya karar verdiler. Ancak daha kenti kurmaya karar verdikleri anda, kuracakları kente kimin adı verileceği ve kimin kral olacağına ilişkin aralarında kavga çıktı ve sonunda Romulus, Romus’u öldürdü ve kenti tek başına Palatinus Tepesi’nin üzerine kurdu. Bu söylenceye dayanarak Romalılar, M.Ö. 21 Nisan 753 tarihini Roma’nın kuruluş günü kabul ettiler.

Krallık Dönemi :

İlk kral Romulus’tan sonra kenti uzun yıllar krallar yönetti. Romulus Sabin boyunu davet ettiği bir eğlence sırasında adamlarına eş sağlamak amacıyla Sabin kızlarının kaçırılmasına göz yumdu, ancak Sabin Kralı Titus Tatius, Romalı kadın Tarpeia’nın yardımıyla Capitol’u ele geçirdiyse de kaçırılan sabin kadınlarının araya girmeleriyle savaş son buldu ve Romalılarla Sabinler Romulus ile T.Tatius’un ortak yönetimleri altında tek devlet halinde birleştiler.

Etrüsk kentleri ve Fidenae ve Veli ile de savaşan Romulus, T.Tatius’un ölümünden sonra bir süre daha tek başına devleti yönettikten sonra bir fırtınada kayboldu. Romalılar kurucularını Quirinus adıyla Tanrılar katına yükselttiler. Romulus, Roma’yı kurduktan sonra halkçı Patrici ve Plep adıyla iki sınıfa ayırdı. Senato’yu kurdu, orduyu örgütledi. Bir yıl kralsız geçen bir dönemden sonra, Numa Pompilius adlı bir Sabinli kral seçildi.

Bu kral Roma dinini düzenledi. Capitol’un eteklerine savaş sırasında kapıları açık tutulan Ianus Tapınağı’m yaptırdı. Roma’nın üçüncü kralı olan Tullus Hostilius, Latinlerden seçildi. Bu kral Etrüsk kentleri olan Fidenae ve Veii ile savaştı. Soyunun geldiği kent olan Albalonga ile de savaşarak kenti yıkıma uğrattı ve halkını Roma’ya yerleştirdi. Dördüncü kral da Sabinler arasından seçildi. Beşinci kral olan Tarquinius Priscus, Etrüskler arasından seçilen ilk kral oldu. Capitol üzerine bir Jüpiter Tapınağı’nın yapımını başlattı, kentin etrafını bir surla çevirdi. Circus Maximus’u yaptırdı. Altıncı kral Servius Tullius da Etrüsk kökenlidir.

Advertisement

Kentin yedi tepesini çevreleyen ve kendi adını taşıyan Servius Suru’nu yaptırdı. Veii Kenti ile savaştı. Latin birliğini oluşturdu. Yedinci ve son kral olan Tarquinius Superbus, Etrüskler arasından seçilen üçüncü kraldır. Damadı olduğu bir önceki kral Servius Tullius’u öldürerek krallığı ele geçirdi. Latin Birliği’ni bozdu, Gabii Kenti’ni ele geçirdi. Ardea Kenti’ni kuşattığı bir sırada halk ayaklandı ve kral kenti terk etmek zorunda kaldı. Bu, olayın ardından Roma’da krallık kaldırıldı yerine cumhuriyet sistemi kuruldu. Bu olay M.Ö 508/507 tarihinde gerçekleşti.


Leave A Reply