Romalıların Tarihi, Yaşam Şekilleri, Orduları, ve Kültürleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Romalılar ne zaman ve nerede yaşamışlardır? Roma İmparatorluğunun ve Romalıların tarihi, yaşam şekilleri, kültürleri hakkında bilgi.

Romalılar

Romalılar

Romalılar

MÖ 509 tarihinde Latince konuşan bir halk, Etruryalı kralların egemenliğindeki Roma şehrini fethetti. Romalılar olarak bilinen bu topluluk, yaşama biçimleri, kanunları ve dillerini İtalya, Akdeniz ve Avrupa’nın büyük bir kısmına yaydı.
Romalılar fethettikleri her yere kendi hayat tarzlarını da götürmüşlerdir. Birçok gelenek devamlılığını sürdürse de imparatorluğun her yerinde günlük Romalı yaşamından söz etmek mümkündür. Arkeologlar Roma dünyasına ait binalar ya da kullanılan gereçler gibi bazı kanıtlar bulmaya devam etmektedirler.

Şehir ve ülke

Roma şehirleri genellikle şehri bloklara bölen düz sokaklarla ayrılmıştı ve oldukça iyi planlanmıştı. Evlerden oluşan bu bloklara insula (Latince “ada”) adı verilirdi. Yeterince zengin olanlar, hizmetçi ve köleler için ayrı odaları ve bahçeleri olan evlerde yaşarlardı. Ayrıca mozaik yer döşemeleri ve yerleri ısıtmaya özgü bir sistemleri vardı (yerden ısıtma).

Roma şehirlerinin genellikle düzenli su kaynakları ve kanalizasyon için etkili yöntemleri vardı. Kurşun, tahta ya da seramikten yapılmış su boruları yardımıyla kemerlerde toplanan su evlere, iş yerlerine, umumî hamamlara ve meydanlarda bulunan havuzlara taşınırdı.

Roma yönetimi, fazla miktarda tarım toprağının işlenmesinden yanaydı. Yeni çiftlik, tarım ve yerleşim alanlan ortaya çıktı. Buradaki evler, şehirdeki evler kadar rahattı.

Roma ordusu

Askerler lejyon adı verilen ünitelere ayrılmışlardı. Her bir lejyon 5000 askerden oluşur, her lejyonun da bir ismi ve numarası olurdu. Eğitilen erkekler, başlarındaki bölük komutanıyla 80 kişilik gruplar halinde savaşırlardı. Lejyoner askerlerin silah donanımları iyiydi ve askerler piyade idiler. Süvari adı verilen diğer ordu birlikleri atlıydı. Bazıları mancınıklar bazıları da toplarla ilgili eğitim görürlerdi. Bazıları da mühendisti.

Advertisement

roma hukuku

Bir kent devletinden bir imparatorluk haline gelen Roma’nın bu başarısındaki en önemli etmen, güçlü ve disiplinli ordusuydu. Pleblerin tüm haklarını kazandıkları döneme kadar ordunun temelini patriciler oluşturuyordu. Her Roma vatandaşı 46 yaşına kadar asker sayılıyordu ve bu hizmetini 10 yılını atlı, 16 yılını da yaya olarak yapıyordu.

Ordu yalnız savaş süresince silah altında tutuluyordu savaş dışında terhis edilmiş sayılıyordu. Ordunun temelini günümüzde alayla eşitlenen legionlar oluşturuyordu. Legionlar taburlara, bölüklere ve 100 kişiden oluşan birliklere ayrılıyordu. Cumhuriyet döneminde silah olarak kılıç, kama, mızrak, kargı, ok-yay ve gürz gibi silahlar kullanılıyordu.

Önceleri orduya asker olarak yalnız Roma vatandaşları alınırken imparator Augus’tan sonra gelen imparatorlar, imparatorluğun çeşitli bölgelerinden de asker almaya başladılar. Cumhuriyet döneminde ordunun başkomutanı konsüller iken imparatorluk döneminde bu görevi imparatorlar yüklendi ve asker toplama yetkisini de kendileri üstlendiler. Roma Donanması gücüne Augustus döneminde ulaştı. Genişleyen imparatorluk toprakları arasında bağlantıyı en kısa yoldan sağlayacak olan da donanmaydı. Bu nedenle bir Roma gölü haline gelmiş olan Akdeniz’in çeşitli stratejik noktalarında üsler kuruldu. Çekirdeğini Augustus’un attığı donanma giderek önem kazandı ve imparatorluğun sonuna kadar gelişerek bu konumu korudu. Ren ve Tuna ırmakları üzerinde de ırmak gemilerinden oluşan küçük filolar vardı. Donanmaya asker genellikle Balkanlar, Anadolu, Afrika gibi denizci ülkelerden sağlanıyordu, askerlik süresi de 26 yıldı. Donanmada kullanılan gemiler, iki sıra kürekti, dar ve hareket yeteneği fazla; üç, dört ya da beş güverteli, kürekli-yelkenli, 50-60 m uzunluğundaydı.

Vilayetler

Ordu, Roma dünyasını yeni yerler fethederek, kaleler, yollar yaparak ve Roma sınırlarını istilalara karşı koruyarak görevini yerine getiriyordu. Roma sınırları bazen nehir, dağ veya deniz gibi doğal yollarla ya da Romalılar tarafından setlerle çiziliyordu. Romalılar bu sınırlar içinde vilayetler kuruyorlardı,

Romalılar vilayetlerinde ve yeni fethettikleri yerlerde yaşayan insanları Romalı hayat tarzına alıştırmaya çalışıyorlardı, Dinlerini her yere taşıyor ve Jüpiter, Minevra ve Jano gibi tanrı ve tanrıçalar için heykeller dikiyorlardı. Çok seyrek olmakla birlikte vilayetlerde yaşayan insanlar kendi tanrılarına tapmaya devam ediyorlardı. Roma Britanyası ve Galya’da Keltik tanrı ve tanrıçalarına tapılmaya devam ediliyordu.

Advertisement
Cumhuriyetten imparatorluğa

Önceleri Roma bir cumhuriyetti. Bazı insanlar (mülkü olanlar) hükümeti oluşturacak politikacılar için oy veriyorlardı. Devletin beyninde iki danışman bulunuyordu.

Her yıl bunlardan biri hükümeti diğeri de orduyu seçmek için görevlendirilirdi. Bu kişiler aynı zamanda başhâkimdi. Senato, eyaletin nasıl yönetildiğini tartışarak yeni kanunlar yapardı.

Sezar

Sezar

M.Ö. 2 yy.da politikacılar güç için birbirleriyle kavga etmeye başladılar ve bir sonraki yüzyılda iç savaş başladı. Julius Caesar rakibi olan politikacı Pompey’i yendi ve Roma’nın diktatörü oldu. Bir sonraki diktatör MÖ 27’de krallığını ilan eden ve kendine Augustus adını veren Octavian’dır. Roma tarihinde imparatorluk olarak anılan dönemin başlangıcı bu zamanlara denk gelir.

İnsanlar hâlâ liderlerini seçmek için oy vermeye devam etseler de sistem tam olarak demokrasi olmaktan çıkmıştır.imparator kimin yönetici olacağına karar veriyor, işleri güvendiği insanlara veriyordu. Roma giderek daha da genişlemeye devam etti.

İmparatorluğun çöküşü

Sonuç olarak büyük Roma imparatorluğu ikiye bölündü; birinin merkezi Roma, digerininki ise Bizans oldu. Bizans imparatorluğu Kral Konstantin tarafından kuruldu ve başkentinin adı onun ardından MS 330’da Konstantinapolis olarak değiştirildi.

5. yy.da imparatorluğun Batı kısmı Got, Hun ve Vandal kavimleri tarafından ele geçirildi. Doğudaki imparatorluk Bizans imparatorluğu adını aldı ve MS 1453‘te Osmanlı imparatorluğu tarafından fethedilinceye kadar varlığını sürdürdü.


Leave A Reply