Rüzgar Türbinlerinin Dezavantajları Nelerdir? Olumsuz Etkileri

0

Rüzgar türbinlerin dezavantajları var mıdır, nelerdir? Rüzgar türbin çiftliklerinin çevreye ve insanlara olumsuz etkileri nelerdir?

Rüzgar türbinleri, enerji arzının bir kısmını kömür ve diğer yakıt kaynaklarından kademeli olarak devralan doğal bir enerji kaynağı sağlar. Rüzgar enerjisi çevresel faydalar sağlarken, türbinler büyük bir enerji kaynağı olarak devam eden evrimini engelleyen bazı dezavantajlar ve zorluklar sunar.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Enerjisi

Yüksek maliyetler

Rüzgar türbinleri için maliyetler zaman içinde iyileşmiş olsa da, rüzgar enerjisi sağlama maliyetleri diğer enerji kaynaklarına kıyasla nispeten yüksektir. Türbinlere ve jeneratör teknolojisine yapılan ilk yatırımlar önemli. Ek olarak, türbin çiftlikleri tipik olarak şehirlerden ve büyük yerleşim alanlarından uzak yerlerde bulunur. Bu faktör, şehirlere elektrik sağlamak için elektrik hatlarına yapılan büyük yatırımlara neden olur.

Görünüm

Konumuna ve türbin miktarına bağlı olarak, tipik çiftlikler göze çarpıyor. Bazı bölgelerde onlarca, hatta yüzlerce türbin, kullanıcılara bol miktarda tedarik sağlamak için yeterli elektrik üretmek üzere yan yana durmaktadır. Bazı çiftlikler karayollarından çok geride olmasına rağmen, diğerleri otoyollara ve diğer yollara çok yakındır. Türbinler büyüktür ve önemli yer kaplar. Tıpkı yüksek, göze hoş görünmeyen binalar şehirlerde olumsuz estetik etkiler yaratırken, türbinler kırsal alanlarda bunu yapabilir.

Alternatif Arazi Kullanımları

Rüzgar enerjisinin temel nedeni, kömür ve fosil yakıtlara göre çevresel avantajıdır. Ancak ekonomik faktörler hızlı büyümeyi engelliyor. Bazı durumlarda, hükümetler, belirli bölgelerdeki rüzgar türbinlerinin ekonomik kazanımlarını arazinin diğer kullanımlarının değeriyle karşılaştırmalıdır. Türbinler genellikle ekonomik açıdan daha avantajlı arazi kullanımlarına kıyasla, kaybetmektedir.

rüzgar türbini çevreye etkisi

Çevreye etkisi

Rüzgar enerjisinin belki de en çok incelenen olumsuz sonucu, yerel tür popülasyonlarına, özellikle de kuşlar ve yarasalara yönelik tehdittir. Rüzgar türbinlerinin kanatları yüksek hızlarda döndüğünde kanatların etrafındaki hava basıncı değişir ve kanatlarla kuşların ve yarasaların çarpışma olasılığını artırır. Bununla birlikte, yerel kuş ve yarasa yaşamı üzerindeki kesin etki, bir rüzgar çiftliğinden diğerine önemli ölçüde değişebilir ve rüzgar çiftliklerinin uygun şekilde konumlandırılması bu endişelerin çoğunu genellikle ortadan kaldırabilir.

Ek olarak, rüzgar çiftlikleri inşa etmek birkaç farklı hayvan türünün doğal yaşam alanını bozabilir: rüzgar çiftlikleri inşa etmek, insanların potansiyel olarak uzak alanlara erişmesini gerektirir, bu da bazen yeni yollar inşa etmek veya yeni arazileri temizlemek anlamına gelebilir. Bu, belirli yerel hayvan popülasyonları için habitat bölümlenmesine ve kaybına neden olabilir.

Gürültü ve Tehlikeler

Çok yaklaşmadığınız sürece tek bir rüzgar türbini veya birkaçı genellikle nispeten sessizdir. Ancak türbin çiftlikleri, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde gürültü kirliliği yaratabilir. Türbinlerdeki rotorlar önemli ölçüde gürültü çıkarır. “New York” dergisindeki Eylül 2013 tarihli bir makale, türbinlerin yakınında yaşayan bazı sakinlerin, yayılan titreşim ve seslerin kendilerine baş ağrısı verdiğine inandıklarını da belirtti.


Leave A Reply