Sabah İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Sabah Geçen

0
Advertisement

İçinde, anlamında sabah, gündüz kelimeleri geçen atasözleri ve açıklamaları. Sabah, gündüz hakkında atasözleri ve anlamları.

Sabah İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Sabah İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • ***akşam ise yat, sabah ise git
  geceler uyku, gündüzler iş zamanıdır.
 • ***akşam oldu kon, sabah oldu göç
  geceler uyku, gündüzler iş zamanıdır.
 • ***akşamın hayrından sabahın şerri iyidir (yeğdir)
  işinizi akşamüzeri veya gece yapmayın, sabaha bırakın çünkü gece iş yapmanın kötü yönleri daha çoktur.
 • ***akşamın işini sabaha (yarına) bırakma
  bugün yapılması gereken bir işi ertesi güne bırakma.
 • ***bugünkü (akşamın) işini yarına (sabaha) bırakma (koyma)
  bugün yapılması gereken bir işin ertesi güne bırakılması iyi değildir.
 • ***horozu çok olan köyde sabah geç olur
  karışanı çok olan işlerden sonuç güç alınır.
 • ***kısmetsiz köpek, sabaha karşı uyuyakalır
  Tanrı kendisine kısmet vermemiş olan yaratık, yararlanılacak şeyi elde etmek kolaylaştığı zaman, başka bir işle uğraştığı için bundan yoksun kalır.
***sabah ola, hayrola
sabah olsun, o vakte kadar iş belki düzelir.
 • ***sabah sürçen, geceye dek sürçer
  bir işe başladığı zaman beceriksizliği görülen kişinin bu durumu sonuna kadar sürer.
 • ***sabahın kızıllığı akşamı kış eder, akşamın kızıllığı sabahı güz eder
  sabahleyin gökyüzünde görülen kızıllık, o akşam havanın kış gibi olacağını, akşam görülen kızıllık ise ertesi sabah havanın güze döneceğini belirtir.
 • ***sabahtan karnını doyuran, küçükken evlenen aldanmamış
  yapılacak iş için gerekli gücün elde edilebilmesi için sabahleyin karın doyurulmalıdır, çocukların anne, baba ihtiyarlamadan yetiştirilebilmeleri için de evlenmeleri geciktirilmemelidir.
 • ***elifin hecesi var, gündüzün gecesi var
  kolay ve düzgün başlayan bir iş hep öyle sürüp gitmez, güçlüklerle ve aksaklıklarla da karşılaşılabilinir.
 • ***gündüzün mum yakan geceleyin bulamaz
  her şey gerektiği yerde ve zamanda harcanmalıdır.

Horozu Çok Olan Köyün Sabahı Geç Olur Anlamı:

ANAFİKİR : Bir konuda herkes söz sahibi olmaya kalkarsa sağlıklı sonuç alınmaz.

İşlerin sağlıklı yürüyebilmesi için o işleri yürütecek sorumluları mutlaka belirlemeliyiz. Ancak bir iş için yalnız bir sorumlu olmalıdır. İşlerin nasıl yürütüleceği onun kararlarına bağlı olmalıdır. Aynı iş için birden fazla sorumlu görevlendirmek, kararlarm çatışmasına, öyle olunca da sonucun geç alınmasına yol açar. Çünkü amaca ulaşmak için herkes, ayrı ayrı yol göstermeye, gösterdiği yolun doğru olduğunu iddia etmeye kalkacaktır. Birden fazla kişinin ortak çalışmasını gerektirecek işlerde ise yine bir sorumlu belirlemeli, diğer kişileri onun yönetimine bırakmalıyız. Böyle yapmadığımız taktirde hiçbir işimizde olumlu sonuç alamayız, alsak bile istediğimiz zamanda olmaz.

Akşamın Hayrından Sabahın Şerri Yeğdir Anlamı:

ANAFİKİR: İşleri akşamın dar imkânlarıyla yapmaktansa, sabahın geniş imkânlarıyla yapmak daha iyidir.

Akşam saatleri kişilerin yorgun oldukları saatlerdir. Önemli kararların akşam saatlerinde verilmesi, olumsuz sonuçların doğmasına yol açabilir. Oysa sabahleyin, insanın zihni dinlenmiş durumdadır. Olayların ayrıntıları daha iyi görülür, verilecek kararlar daha sağlıklı olur. Atalarımız yılların deneyimleri sonucunda bu ilkenin doğruluğuna inanmışlardır.

Bugün Bana Yarın Sana:

ANAFİKİR : Birinin başına gelen kötü bir olaydan, bizim de başımıza gelebileceğini düşünerek ders almalıyız.

Advertisement

İnsan olaylar karşısında duyan, düşünen bir varlıktır. Kendi başına gelmese bile olayları yorumlayıp kendine bir ders almasını bilir. İlerde aynı olay onun da başına gelebilir. Zamanında kendisi de ders almış, davranışlarını ona göre ayarlamışsa, olumsuz olaylar karşısında pek etkilenmez. Ama ders almazsa, hatta kötü olayla karşılaşanları küçümser, onları hor görürse, aynı olay kendisinin başına geldiğinde kimse onu hoş görmez, yardım bile görmez. îyi insan başkasının başına gelene, kendi başına gelen kadar üzülendir.


Leave A Reply