Sa’d bin Ebi Vakkas Kimdir?

0
Advertisement

Sa’d bin Ebi Vakkas Kimdir? Sa’d bin Ebi Vakkas kimdir, hayatı, İslam tarihindeki yeri ile ilgili bilgi. Aşere-i Mübeşşere kimlerdir, hayatları

Sa'd bin Ebi Vakkas

Sa’d bin Ebi Vakkas Kimdir?

Künyesi Ebu Vakkas olan Sa’d b. Malik sahabenin büyüklerinden olup Cennetle daha hayatta iken müjdelenen on mutlu kişi arasındadır. Belirtildiği üzere İslam’ın nurlu ışığını gönlünde duyanların yedincisidir. Bu sıralarda henüz 20 yaşına bile gelmemiştir. Kendisi ile Hz. Peygamber‘in annesinin kabilesi aynı Beni Zühre’dir. Kendisi Akabe biatından sonra Medine’ye ilk Hicret edenler arasında idi. O, son derecede mahir bir ok atıcı olduğundan Uhud Savaşı’nda düşmana 1.000’den fazla ok atmak suretiyle Hz. Peygamber‘in teveccühünü çok sıcak duygularla kazanmıştır.

Bedir ve Uhud Savaşları’ndan sonra da Sa’d bin Ebi Vakkas hemen bütün gazalara, seriyelere (gece baskınları gazveleri) katılmıştır. Mekkeli Müslümanlar’ın üç bayrağından birini savaşlarda kendisi taşımak şerefini muhafaza etmiştir. Hudaybiye Anlaşması’na tanık sıfatı ile imza koyanlardan biri de o olmuştur.

Hz. Ömer‘in halifeliğinde İranlılar’la savaşacak bütün İslam ordularına baş komutan olarak atanmıştır. Kadisiye’de (İran-Arap sınırında ve Kufe’ye yaklaşık olarak 30 kilometre mesafede) vukua gelen ve üç gün süren meydan savaşında Sasaniler kesin bir yenilgiye uğrayıp perişan oldular (H. 15/M. 636). Artık Irak-ı Arap tamamıyla Müslüman toprağı oluyordu. 637 veya 638’de Halife Ömer (RA) Sad’tan yeni bir kent kurmasını isteyince Kufe şehrinin temeli atılmıştır. Ve Sa’d İbni Ebi Vakkas süratle kurulup gelişmeye yönelen yeni kentte bölgenin valiliğine atandı.

Bir süre sonra Sa’d (R.A.) azledilmiş, yerine Ammar bin Yasir (RA) atanmış fakat o da uzun müddet bu görevde kalamamıştır. Sonralan bir kere daha Kufe Valiliği yapmış, daha sonra özel arazisine çekilmiş, 670 dolaylarında vefat etmiştir.

Advertisement

Leave A Reply