Şah Cihan Kimdir?

0
Advertisement

Şah Cihan kimdir? Şah Cihan hayatı, biyografisi, hükümdarlık dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Şah CihanŞAH CİHAN (1593 – 1666) Hindistan Türk İmparatorluğu’nun Timuroğulları hanedanından 5. hükümdarıdır. Asıl adı Şehabeddin Muhammed’dir, Dünya Şahı anlamına Şah-i Cihan denilmiştir. Cihangir Şah’ın (1605-1627) oğludur. Lâhur’da doğdu Babası ölünce, 1627’de tahta geçti, 1658’e kadar 31 yıl saltanat sürdü.

Şah Cihan gençliğinde Dekken ve Gucarat’ ta genel valilik yapmıştı Devlet işlerinde tecrübesi büyüktü. Özbek Türkleri’ni Afganistan’dan’uzaklaştırdıktan sonra Güney Hindistan’daki Nizam-Şah devleti üzerine yürüdü; 1631’de bu devlet, Timuroğulları’nın yüksek egemenliğini tanıdı, 1633’te de, tamamen Timurlu İmparatorluğu’na katıldı. 1636’da Güney Hindistan’daki kudretli Türk devletleri Kutb-Şah Krallığı İle Adil-Şah İmparatorluğu da Agra’nın yüksek egemenliğini tanıdılar. 1637’de Tibet seferi yapıldı. Ertesi yıl Kandahar şehri Iran Türk-Safevi imparatorluğundan geri alındı 1639’da Şah Cihan, Kâbil’e geldi; bütün Orta Asya’da telâş başladı Bir an için atalarının Türkistan’daki eski ülkelerini geri almak istediği sanıldıysa da, Şah Cihan Özbek Türkleri ile bozuşmak istemiyordu, geri döndü. 1647’de Özbekler, Belh’i (Afgan Türkistanı’nı) Timuroğulları’ndan aldılar. 1649’da da Safeviler, Kandehar’ı ele geçirdiler.

1652’de Şah Cihan üçüncü defa Kâbil’e geldi, 110.000 kişilik bir ordu ile Kandehar’ı almaya çalıştı; Safeviler yenildilerse de, Kandehar geri alınamadı. 1655-56 yılları, Kutb-Şah Krallığı ile savaşla geçti; Kutb-Şahlar’ın başkenti Haydarabat alındıysa da bu devletin bağımsızlığına dokunulmadı.

Bundan sonra Şah Cihan’ın oğulları arasında saltanat savaşları başladı. Bu savaşları Evrengzib Alemgir Mirza kazandı, Şah Cihan tahttan indirildi 7,5 yıl Agra Sarayı’nda yaşadı, 72 yaşında öldü. Agra’da, eşi Ercmend Bânû Mümtâz-Mahal Pâdşâh-Beğim (imparatoriçe) için yaptırmış olduğu Tac Mahal’e, onun yanına gömüldü.

Şah Cihan’a, Timur’a nispetle Sahib-Kırân-ı Sani (İkinci Cihangir) denilmiştir Zamanında imparatorluğunun gücünü daha da artırdı; Safeviler’i geride bırakarak Osmanlı İmparatorluğundan sonra dünyanın ikinci devleti mevkiine çıkardı Timuroğulları’nın en büyüklerindendir. Müstesna bir devlet adamı, komutan, büyük bir sanatkardı. Pek önemli anıtlar ve eserler bırakmıştır.

Advertisement

Yorum yapılmamış

Leave A Reply