Saint Kitts ve Nevis Başkenti, Bayrağı ve Coğrafi Konumu Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Saint Kitts ve Nevis – Saint Kitts ve Nevis ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

Saint Kitts ve Nevis

  • Yüzölçümü: 262 \displaystyle k{{m}^{2}}
  • Başkenti: Bassaterre
  • Dil: İngilizce.
  • Din: Hıristiyan (Anglikan % 36, Metodist % 32, Katolik % 11).
  • Para birimi: 1 Doğu Karaib doları = 100 cent.

Karayipler’de bir ada devletidir. Rüzgaraltı adalan (Küçük Antiller) grubunda yer alan ve aynı adı taşıyan iki adadan (Saint Kitts 168 \displaystyle k{{m}^{2}}, Nevis 93 \displaystyle k{{m}^{2}}) oluşan ilke batıdan Karayip Denizi, doğudan Atlas Okyanusu ile çevrelenir. En yakın kara Venezüella’nın kuzey kıyılarına 720 km uzaklıktadır.

Saint Kitts ve Nevis Bayrağı

Saint Kitts ve Nevis Bayrağı

YÜZEY ŞEKİLLERİ.

Volkanik bir dağ kütlesinin su yüzüne yükselmiş tepeleri olan adalardan St. Kitts, uzun, dar bir yapıdadır. Dağların eteklerinde uzanan dar kıyı ovası ve Bassaterce Vadisi, tarım ve yerleşime elverişli başlıca alanlardır. Adanın en yüksek noktası, kuzeybatı ucunda 1.316 m’yi bulur, orta kesimindeki Misery Dağı’nın yüksekliği ise 1.156 metredir. Çok sayıda kısa akışlı ırmaklardan tarım alanlarının sulanmasında yararlanılır. Güneybatı kıyısındaki başkent Bassaterre, başlıca limandır. St. Kitts’in güneydoğusunda uzanan ve 3 km genişliğinde bir boğazla ayrılan Nevis Adası ise daire biçiminde olup en yüksek noktası Nevis Tepesi’dir (1.096 m).

İKLİM.

İklim tropikal olmasına karşın, Karaib Deniz ve Atlas Okyanusu’ ndan esen rüzgârlar, aşın sıcağı ve nemi önlediğinden, en yüksek sıcaklık 32°C’yi geçmez. Antiller’in en sağlıklı iklimine sahip olan adalarda, yıllık ortalama sıcaklık 16-32°C yıllık ortalama yağış 950-1.350 mm kadardır.

Saint Kitts ve Nevis

BİTKİ ÖRTÜSÜ VE HAYVANLAR.

Yer yer yöresel ağaçların görüldüğü her iki ada da, yoğun ormanlarla kaplıdır. Palmiye ağaçları, parlak renkli hatmiler, cehennem çiçeği ve kırmızı cennet çiçekleri en yaygın bitki türleridir. St. Kitts’in bazı kesimlerinde doğal bitki örtüsü, şeker kamışı plantasyonları açmak amacıyla yok edilmiştir. Öte yandan, Nevis’te toprağın büyük bölümü, ancak otlak için elverişlidir. İşlemeye kapatılan şeker kamışı plantasyonları geniş fundalık alanlara dönüşmüştür. Adalarda 60’ı aşkın kuş türü vardır, memeliler, maymunlar, mongolar, en ilginç memelilerdir.

Advertisement

TOPLUM YAPISI.

Nüfus yoğunluğunun 157 kişi / \displaystyle k{{m}^{2}} olduğu adalarda, yıllık nüfus artış hızı, süratli göçler nedeniyle, son yıllarda durma noktasına gelmiştir. Nüfusun yaklaşık % 50’si 15 yaşın altında, % 7’si 65 yaşın üstünde olduğundan, halkın % 43’ü ekonomik olarak etkin yaş grubu (12-64) içindedir. Nüfusun 1/5’i Nevis Adası’nda yaşar. Bissaterre’nin yanı sıra Sandy Point Town (St. Kitts) ve Charlestown (Nevis), öteki başlıca yerleşim merkezleridir. Halkın hemen hemen tümü Afrikalı kölelerin soyundan gelir. Az sayıda Beyaz ve Melez de vardır.

Saint Kitts ve Nevis

Halkın çoğunluğu Hıristiyan olup Anglikan, Metodist ve Katolik mezheplerine bağlıdır. İngilizce ülkenin resmi dilidir. Sosyal hizmetler gelişmiştir. Eğitim 5-14 yaşlar arasından parasız ve zorunludur. Okur-yazarlık oranı oldukça yüksektir (% 90). Dinsel okullara devam eden küçük bir azınlıkla birlikte, çocukların çoğu devlet ilkokullarında, orta dereceli okullarda öğrenim görür. Herhangi ciddi bir yöresel hastalık olmadığı gibi, sağlık hizmetleri de yeterli düzeydedir (1-720 kişiye 1 hekim, 156 kişiye 1 hasta yatağı). Radyo ve televizyon hizmetleri devlet tarafından yürütülür. Günlük 2 gazeteden biri özel, ötekisi St. Kitts-Nevis İşçi Sendikaları Federasyonu’nun yayın organıdır.

Tarihi

1493’te, Kristof Kolomb tarafından St. Kitts’e 1623’te, bir grup İngiliz yerleşti. Ada, Büyük Britanya’nın Küçük Antiller’deki (Rüzgaraltı Adaları) ilk sömürgesi oldu. St. Kitts’i, 1628′ de Nevis Adası’nın sömürgeleştirilmesi izledi. 1628-1713 arasında adalar, Fransızlarla İngilizler arasında çekişme konusu oldu. Şeker kamışı plantasyonları kuruldu. İş gücünde, Afrika’dan getirtilen kölelerden yararlanıldı. 1713 Utrecht Barışı ile kesin olarak İngiliz egemenliğine girdi. 1834’te, köleliğin kaldırılması, şeker kamışı üretiminde büyük düşüşe yol açtı. 1825’te Anguilla Adası ile birleştirilerek tek bir yönetim altında toplanan üç ada, 1871-1956 arasında Rüzgaraltı Adaları Federasyonu’nun, 1958-1962 arasında Antiller Federasyonu’nun bir parçasını oluşturdu.

1967’de kurulan özerk St. Kitts-Nevis-Anguilla Federe Devleti’n den tek yanlı ayrılarak bağımsızlığını duyuran Anguilla Adası, 1969’da İngiliz güçleri tarafından işgal edildi. 1971’e kadar eski konumunu sürdüren Anguilla Adası, 1976’da St. Kitts-Nevis’ten ayrılarak fiilen Büyük Britanya’ya bağlandı. Bu durumun Aralık 1980’de yapılan referandumla yasallık kazanmasından 3 yıl sonra Büyük Britanya ile St. Kitts-Nevis arasında yürütülen görüşmeler, 19 Eylül 1983’te, St. Kitts-Nevis’in bağımsızlığıyla sonuçlandı.

Advertisement


Leave A Reply