Sakız Adası Nerededir?

0
Advertisement

Sakız Adası nerededir? Sakız adası ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız.

Sakız Adası

Ege Denizi’nde, Batı Anadolu kıyılarına çok yakın, Yunanistan’a ait bir adadır. Yunanca’ da adı Khios’tur; Kastron diye de anılır. Yüzölçümü 909 kilometrekare’dir. Merkezi Kastron şehridir.

Sakız Adası Yunanistan’ın yurdumuza en yakın parçasıdır. İzmir Körfezi’nin batısındaki Karaburun Yarımadası ile Sakız Adası’nın arası ancak 10 km. kadardır. Aradaki deniz Sakız Boğazı diye anılır. Adanın kuzey-güney doğrultusunda 48 km. uzunluğunda, 13-24 km. genişliğinde ince-uzun bir biçimi vardır. Toprakları çok verimlidir; meyvacılık ileri durumdadır, en çok incir yetişir. Başlıca ihraç maddesi şaraptır. Bir nevi yabani çalıdan yapılan “mastika” adlı içkisi de meşhurdur. Antimon, kalamin, mermer adanın başlıca toprak altı zenginliklerini teşkil eder. Tabakhaneler en önemli sanayi faaliyetlerinden birini meydana getirmektedir. Deniz yolu ile yapılan ticaret de mühim bir yer tutmaktadır.

Sakız Adası İlkçağ’da Eski Yunanistan’ın güçlü bir şehir-devletiydi. M.Ö. V. yüzyılda Persler’e geçti. Daha sonra Delya Birliği’ne girdi. Romalılar’a, Bizans’a karşı sık sık ayaklanan Sakız Adası’nı 1089’da Selçuklular aldılar. Ada daha sonra Venedikliler’e, Cenevizlilere, 1415’te Osmanlılar’a, 1912’de de Yunanistan’a geçti.

Advertisement

Leave A Reply