Salgurlular Fars Atabeyliği Hakkında Bilgi

1
Advertisement

Salgurlular Kimlerdir? Salgurlular Atabeyliği nerede ve ne zaman kurulmuştur? Salgurlular özellikleri, tarihi hakkında bilgi.

Salgurlular; İran’ın Fars Bölgesi’nde devlet kurmuş bir Türk boyudur (1147-1287).

Fars Atabeyleri de denir. Salgurlular Oğuzların Salgur boyundadırlar. Hanedana adını veren Salgur, Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in hizmetinde çalıştı. Devletin kurucusu sayılan Muzafferettin Sungur (1147-1161), Salgur Bey’in büyük oğludur. Salgurluların en büyük sultanı Muzafferettin Ebubekir Kutluğ Han’dır (1226-1260). Ülkesinin sınırlarını genişletti. Kutluğ Han kız kardeşini Harizmşahlar Hükümdarı Celalettin Harizmşah ile evlendirerek durumunu güçlendirdi. Uzun bir saltanattan sonra ölünce yerine geçen oğulları Moğolların elinde oyuncak oldular ve kısa saltanatlardan sonra öldürüldüler. Kutluğ Han’ın torunu Abiş Hatun (1264-1287) son hükümdar olarak Salgurlu tahtına çıktıysa da İlhanlı Hükümdarı Hülagu Han’ ın oğlu Mengü Timur ile evli olduğu için gerçekte yönetim İlhanlıların elindeydi. Salgurluların 11. ve sonuncu hükümdarı olan Abiş Hatun’un ölümünden sonra Salgurlu toprakları İlhanlı topraklarına katıldı.


1 Yorum

Leave A Reply