Sanat İle İlgili Kompozisyon Örnekleri, Sanatın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

0

Sanat ve sanatın önemi ve yaşama olan katkıları ile ilgili ve sanatın toplum için ne ifade ettiği ile ilgili yazı / kompozisyon örnekleri.

kafa-beyin-sanat

Kaynak: pixabay.com

SANATIN DEĞERİ

Sanat, bir milletin medeniyet alanında ilerlemesini sağlayan en belli başlı kudrettir. Milletler, teknikte ilerledikleri ölçüde rahatlık ve güven içinde yaşarlar. Sanatsız millet, vatanını dış ve iç tehlikelere karşı koruyamadığı gibi insanca yaşamanın şartlarına da kavuşamaz.

Sanat ve ilim birbirini tamamlar. İlim, olayların nedenini teorik kurallar halinde ortaya koyar. Sanat ve teknik ise onu hayatın çeşitli alanlarına uygular. Bir vücudun yaşayabilmesi nasıl kana ve kanın dolaştığı damarlara bağlı ise, bir millet de başka milletlerin yardımına ihtiyacı olmadan yaşayabilmek için sanata ve sanatın uygulandığı fabrikalara muhtaçtır.

Bugün teknikten yoksun milletler yaşamak hakkını çoktan kaybetmişlerdir. Atatürk bu sözü ile milletimizin sanata ve sanatçıya vermesi gerekli önemi belirtmektedir.

Yurdumuz karasaban yerine pulluk veya traktörü, gaz lambası yerine elektriği, kağnı yerine otomobili, toprak yerine asfaltı, tahta köprü yerine beton köprüyü ancak tekniğin yardımıyla kullanabilir.

O halde her şeyden önce tekniğe önem vermeli ve bu alanda her fedakârlığa katlanmalıyız. Şu gerçeği unutmamalıyız ki, sanatsız bir millet er geç yaşama gücünü kaybeder.

Sanatın Önemi Konulu Kompozisyon 2

İnsanlık var olduğundan beri sanat hayatımızın bir parçası olmuştur. Uzun yıllardır insanlar sanat yapıyor ve sanattan zevk alıyorlar. Duyguları veya yaşamın ifadesini ifade eder. Her türlü yorumu mümkün kılan böyle bir yaratımdır.

Müzik, resim, şiir, dans ve daha fazlası için geçerli olan bir beceridir. Dahası, doğa sanattan daha az değildir. Örneğin doğa eşsiz bir şey yaratıyorsa, o da sanattır. Sanatçılar sanat eserlerini duygularını iletmek için kullanırlar. Böylece sanat ve sanatçılar topluma değer katarlar ve tarih boyunca bunu yapmaya devam ederler. Sanat, çevremizdeki dünyayı veya toplumu görmemiz için bize yenilikçi bir yol sunar. En önemli şey, onu kendi bireysel deneyimlerimiz ve çağrışımlarımız üzerinden yorumlamamıza izin vermesidir.

Sanat, birçok tanımı ve örneği olan yaşama benzer. Sabit olan, sanatın mükemmel olmadığı veya mükemmellik etrafında dönmediğidir. Duyguları, düşünceleri ve insan kapasitelerini ifade etmek için büyümeye ve gelişmeye devam eden bir şeydir. Sanat, sesler, görseller ve daha fazlasını içeren birçok farklı biçimde gelir. Sesler şarkılar, müzik, şiirler ve daha fazlasını içerirken görseller resim, fotoğraf, filmler ve daha fazlasını içerir.

Müzik, zihnimizi rahatlatmamıza yardımcı olur. Dahası, ruh halimizi değiştirme ve onu aydınlatma yeteneğine de sahiptir. Bundan sonra da bizi motive eder ve duygularımızı güçlendirir. Şiirler, yazarın duygularını yazılarında ifade etmesine yardımcı olan sesli sanatlardır. Bir sanat eseri yaratmak için müzik aletleri gerektiren müziğimiz de var.

Bunun dışında görsel sanatlar, sanatçıların izleyiciyle iletişim kurmasına yardımcı olur. İzleyicinin sanatı kendi tarzında yorumlamasını da sağlar. Böylece, aramızda çeşitli duygular uyandırır. Böylece sanatın insanlık için ne kadar gerekli olduğunu görüyorsunuz.

Sanat olmasaydı dünya sıkıcı bir yer olurdu. Örneğin son pandemiyi ele alalım, bizi eğlendiren spor ya da haberler değil, sanatçılardı. Gösteriler, şarkılar, müzik ve daha fazlası biçimindeki sanat eserleri sıkıcı hayatlarımıza anlam kattı. Bu nedenle sanat hayatımıza mutluluk ve renk katar ve bizi günlük hayatın sıkıcı monotonluğundan kurtarır.

Sonuç olarak, sanat evrenseldir ve her yerde bulunabilir. Sadece sanat eseri icra edenler için değil, onu tüketenler için de geçerlidir. Sanat olmasaydı, eşyalardaki güzelliği göremezdik. Başka bir deyişle sanat, kendimizi rahatlamış hissetmemize ve sorunlarımızı unutmamıza yardımcı olur.


Leave A Reply