Şaşırmak, Şaşkınlık, Hayret İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

0

Şaşırmak, şaşkınlık ile ilgili deyimler nelerdir? Bu deyimlerin açıklamaları ve anlamları. Şaşırmak hakkında deyimler ve açıklamaları.

Şaşırmak İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Advertisement

Şaşırmak İle İlgili Deyimler

 • ***aklını şaşırmak
  yerinde olmayan bir iş yapmak, yersiz düşünmek: Bu kadar genç bir kızla evlenmek için Şakir amca aklını şaşırdı herhâlde. -P. Safa.
 • ***beşer şaşar
  insan her zaman yanılabilir anlamında kullanılan bir söz.
 • ***bildiğinden şaşmamak (kalmamak)
  hiçbir etkiye aldırış etmeyerek doğru bildiği davranışı sürdürmek.
 • ***(birini) şaşkına çevirmek
  şaşırtmak: Bir mektupla kadınlarınız sizi şaşkına çeviriyorlar. -M. Ş. Esendal.
 • ***(birinin) tebdili şaşmak
  ne yapacağını bilememek, telaşa kapılmak: Haydar’ın kılıcını görenin tebdili şaşar. -Y. Kemal.
 • ***doğru bildiği yoldan ayrılmamak (şaşmamak)
  her ne olursa olsun inandığı ilkelere bağlı kalmak: Bunları asla yapmayacağımı biliyorsun, su testisi su yolunda kırılır; ben doğru bildiğim yoldan ayrılmayacağım. -H. Topuz.
 • ***endazeyi şaşırmak
  ne yapacağına karar verememek, eli ayağı dolaşmak: Biri bu konuda damarına basınca endazeyi şaşırıyor, kendine hükmedemiyordu. -N. Araz.
 • ***feleğini şaşırmak
  argo ummadığı bir durumda kalmak, şaşkınlık içine düşmek: Bir gün burada koyu ateş renginde bir hotoz görmüştür ki feleğini şaşırmıştır. -S. Birsel.
 • ***hangi peygambere kulluk edeceğini şaşırmak
  kimin sözünü yerine getireceğini bilemeyerek şaşkınlık içinde kalmak.
***lafını şaşırmak
ne diyeceğini bilememek, şaşırarak başka şeyler söylemek.
 • ***neye uğradığını bilememek (anlamamak, şaşırmak)
  ansızın üzücü, sıkıcı, neşeli, güzel veya hoş bir durumla karşılaşmak: Martı gibi, şiirli duygu dolu bir oyunla karşılaşınca neye uğradığını şaşırır. -N. Cumalı.
 • ***pusulayı şaşırmak
  1) güç bir duruma düşerek ne yapacağını bilememek: Aramızda bir profesör, bir de doçent vardı, hepimiz çoktan pusulayı şaşırmıştık. -B. R. Eyuboğlu. 2) doğru tutum ve davranıştan ayrılmak.
 • ***şaşırıp kalmak
  çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek: Beni ilk defa dersler dışında konuşup gülerken görüyor, şaşırıp kalıyorlardı. -A. Kutlu.
 • ***yolu (yolunu) şaşırmak
  yanlış yola sapmak: Yollar ıssızdı, el ayak çekilmişti, sokaklarda yolu şaşırdım. -Halikarnas Balıkçısı.
 • ***ağzı açık (bir karış açık) kalmak
  çok şaşırmak, şaşakalmak: Başımı kaldırıp yukarı bakınca şaşkınlıktan ağzım açık kalıyor. -A. Ümit.
 • ***ağzı açık kalmak
  şaşırmak: Dillere destan İstanbul nezaketini o evde gördüm, ağzım açık kaldı. -A. Kutlu.
 • ***aklı başından gitmek
  çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağını şaşırmak: El âlemin çocuklarının tek evladını paraladıklarını düşündükçe aklı başından gidiyordu. -E. Şafak.
***aklı durmak
düşünemez bir duruma gelmek, şaşırmak.
 • ***aklı gitmek
  1) şaşırmak, korkmak; 2) çok beğenmek, bayılmak: Leman’ın aklı gitti bu anda sinemaya. -N. Hikmet.
 • ***aklı karışmak
  ne yapacağını bilememek, şaşırmak, bocalamak.
 • ***başı dönmek
  1) insana, eşyanın dönmesi, ayağının altından yerin çekilmesi vb. bir duygu gelmek: “Cümle kapısının önüne geldiği zaman başının dönmeye başladığını hissetti.” -P. Safa. 2) sıkıntı yaratan bir durum karşısında bunalmak; 3) görkemli bir şey karşısında şaşırmak; 4) para veya makam sebebiyle şaşırıp şımarmak.
 • ***bir hoş olmak
  1) şaşırmak; 2) hüzünlenmek.
 • ***(birinin) sinirleri altüst olmak
  sinirleri bozulmak, sinirlenip ne yapacağını şaşırmak.
 • ***eli ayağı (ayağına) dolaşmak
  şaşırmak, telaşlanmak:Hastasını muayene ederken başında bulundular mı, hele söz söylediler mi eli ayağı dolaşır, ya kalbi bulamaz ya nabzı şaşırır. -A. İlhan. Şaşkınlıktan eli ayağına dolaşarak pencerelere koştu ve orada gördüğü manzara karşısında donakaldı.-E. Şafak.
 • ***eşekten düşmüş karpuza (düşmüşe) dönmek
  argo 1) çok şaşırmak, donup kalmak; 2) kötü bir duruma düşmek: Bunlar ezberlerindeki mânileri söylerler, dağarcıklarında mâni kalmayınca da eşekten düşmüş karpuza dönerler. -S. Birsel.
***feleği şaşmak
argo feleğini şaşırmak.
 • ***garibine gitmek
  yadırgamak, şaşırmak: Frankfurt caddelerinde en çok garibime giden insan, dilencisi olmuştur. -A. Haşim.
 • ***gözlerine inanamamak
  hiç umulmayan, hiç beklenmeyen bir şeyin görülmesi karşısında şaşırmak.
 • ***hayrete (hayretlere) düşmek
  şaşakalmak, şaşırmak: Vaktiyle Göksel bile bu soğukkanlılığım karşısında hayrete düşmüştü. -N. Hikmet.
 • ***hayrette (hayretler içinde) kalmak
  şaşakalmak, şaşırmak: İşin evveliyatını bilmeyen ırgatlar bu tariften bir şey anlayamamış, hayrette kalmışlardı. -H. Taner.
 • ***hayretten donakalmak
  çok şaşırmak, inanamamak.
 • ***iki arada kalmak
  birbirine karşıt iki kişi arasında ne yapacağını bilemeyerek şaşırmak.
 • ***kanı donmak (çekilmek)
  donakalmak, çok şaşırmak.
 • ***küçük dilini yutmak
  şaşırmak, donakalmak: Kadıncağız beni bu hâlde görünce az kalsın küçük dilini yutacaktı. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ***ne olduğunu bilememek
  şaşırmak, aklı başından gitmek.
 • ***sudan çıkmış balığa dönmek
  herhangi bir sebeple ne yapacağını bilememek, çok şaşırmak: Yaşama adım attılar mı sudan çıkmış balığa dönerler. Ya yetenekleri değerlendirilmezse bu yeni çevrede? Ya saygı görmezlerse? -T. Uyar.
 • ***zihni bulanmak (karışmak)
  1) düşünürken olaylar arasındaki bağlantıyı yitirmek; 2) ne yapacağını şaşırmak: Duvar saatine bakmayı akıl ettiğinde ise zihni adamakıllı bulandı. -İ. O. Anar.


Leave A Reply