Senfoni Nedir?

0

Senfoni nedir ne demektir? Senfoni ile ilgili olarak ansiklopedik bilgilerin yer aldığı senfoniyi anlatan yazımız.

senfoniÜç, dört bölümden meydana gelen bir orkestra eseridir. İlkin İtalya’da XVII. yüzyıl başlarnda yazılan bazı operalarda bu terim kullanılmıştır. Operaların bugün uvertür denilen başlangıç müziğine, o zaman «simfonia» denirdi. Bunlar perde, sahne aralarında, ana temayı belirten bağımsız müzik parçalarını bir araya topluyor, böylece eserin konu bakımından özetini sesle yapmış oluyordu. Lirik dramlar, yani müzikli tiyatro çeşidi geliştikçe, senfoni de gitgide karakteri belli bir beste çeşidi halini aldı.

Klasik senfoninin ilk güzel örneklerini Alman bestecileri verdiler. «Mannheim Okulu» denilen müzik devrinin Haydn, Mozart gibi bestecilerinden sonra Beethoven, klâsik senfoni yapısında az çok değişiklik meydana getirdi,

Bugün senfoni, müzik edebiyatında beste olarak en zengin dalların başında gelir. Yaylı ve telli müzik aletleri ile tahta ve vurmalı, madenî sazlardan kurulmuş bir senfoni orkestrasının çaldığı parçalara da «senfonik şiir» adı verilir. Senfonik şiir, yapı ve kuruluş bakımından senfoniden farklıdır.


Leave A Reply