Sermaye Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Sermaye ne anlama gelir? Sermaye kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta, resülmal
“Komisyoncu demek, metelik sermayesi olmayan tüccar demektir.” – A. Gündüz
2. Varlık, servet
3. Konu
“Bu lakırtı, bir hafta havuzlu kahvenin sermayesi oldu.” – R. H. Karay
4. Genelev kadını
iş yeri açmak için gereken parayı sağlamak
“Üç yüz lirayı alırlarsa bunun yüz lirasını çocuğa sermaye yapacaktı.” – H. E. Adıvar
ticaret için ortaya konan anaparayı batırmadan işletmek ve para kazanmak
“Köyden kopup, yabancı işçi olup, beş altı yılda sermayeyi doğrultup, yurtta özel teşebbüsçü bir yarım yamalak kapitalist olma özlemi görülüyor çoğunda.” – H. Taner
parasını yiyip bitirmek
Bir ticari kuruluşun para, mal ve malzeme varlığının tümü
Hisse ve tahvil alım satımının yapıldığı, kanunla düzenlenmiş ticaret merkezi
Kamu maliyesi alanında belirli ve sürekli bir amacın elde edilmesi için genel veya katma bütçeden bir miktar paranın, azaltılmamak şartı ile kuruluşa veya bu kuruluşla ilgili işletmelere verilmesi, mütedavil sermaye
Anonim şirketlerin ticaret siciline kaydedilmiş sermayeleri
Döner sermaye


Leave A Reply