Sezar “Geldim, Gördüm, Yendim” Hangi Savaştan Sonra Söylemiştir?

0
Advertisement

“Geldim, Gördüm, Yendim” sözün Sezar ne zaman ve hangi savaşta kazandığı zaferden sonra söylemiştir? Sezar kimdir hakkında kısa bilgi.

Sezar

Sezar

MÖ. 53’de Craussus’un öldürülmesi ve Pompeius’la Sezar’ın arasındaki ilişkinin bozulması üzerine Birinci Triumvirlik sona erdi. MÖ. 49’da senato, Pompeius’un etkisiyle, Sezar’ın ordusunun terhis edilmesini isteyince, Sezar buna sinirlenip emrindeki 5000 askerle Gallia ve İtalya sınırını meydana getiren Rubico ırmağının kıyısına geldi.

Senato ordusuna komutanlık eden Pompeius ile girişilen 60 günlük bir savaştan sonra Sezar’ın ordusu bütün İtalya’yı egemenliği altına aldı. Bundan sonra Pompeius’u Yunanistan’a kadar takip eden Sezar onu MÖ 48 de Pharphalus’ta yapılan meydan savaşında yendi, arkasından Mısır’a gitti. Sezar’dan kaçan Pompeius İskenderiye’de öldürüldü. Bu sırada Mısır’a varan Sezar, Kleopatra ile kız kardeşi arasındaki taht kavgasını Kleopatra’nın lehine halletti, sonra Anadolu’ya geçti.

Burada Pontus Kralı Pharnakes’i yendi (MÖ 47), zaferini senatoya “Geldim, Gördüm, Yendim” şeklindeki ünlü sözüyle bildirdi. İşte Sezar Pontus’lular ile yaptığı ve tarihe “Zile Savaşı” olarak geçen savaştan sonra bu meşhur sözünü söylemiştir.

Sezar’ın daha sonraki zaferleri birbirini kovalamış, MÖ 46’da Kuzey Afrika’da Pompeius’un başsız kalan ordusunu, MÖ 45’de İspanya’da Pompeius’un iki oğlunu yenilgiye uğratmıştır. Bu başarılarından sonra Sezar, Roma İmparatorluğu’nda bütün yetkinin tek sahibi oldu. Hükümdar ünvanından başka haleflerine de geçmek şartıyla imparator ünvanını aldı, diktatörlüğü 10 yıl için uzatıldı. Quirinus tapınağına heykeli dikildi, ağustos ayına onun adından ötürü Julius adı verildi.

Jül Sezar (Julius Sezar) Kimdir?

MÖ 100’de İtalya’da doğdu. MÖ 44’de 56 yaşında öldürüldü. Jül Sezar, büyük tutkulara sahip güçlü bir Romalı generaldi. Politik düşmanlarına karşı iç savaşı kazanmak ve kendini Roma İmparatorluğu’nun tek hâkimi yapmak için büyük ve güçlü ordusunu kullandı.

Jül Sezar önemli bir Romalı ailedendi ve kısa zamanda başarılı bir politikacı oldu. Askerlik yaptı ve sonra çeşitli kamu işlerinde çalıştı. MÖ 60’ta Roma’daki en yüksek makam olan konsüllüğe bir yıllığına seçildi. Artık devletin ve silahlı kuvvetlerin yönetiminden, sorumluydu. Daha sonra Kuzey İtalya ve Gaul (Fransa’nın bir bölümü) eyaletlerini yönetti. Bu görevdeyken Gaul ve Almanya’da geniş yeni yerler fethetti. Britanya’yı MÖ 54 ve 55’te iki kez istila etti.

Advertisement

Sezar, bir süre sonra büyük bir ordusu olan çok güçlü bir liderdi. Kanunen yapması gerektiği gibi birliklerini terhis etmedi ve MÖ 49’da İtalya’ya ilerledi. Sezar, Roma Devleti’ne savaş ilan etmişti ve bu da iç savaş anlamına geliyordu. Büyük Pompei, Sezar’a karşı savaştı. Savaş, MÖ 45’te Sezar’ın zaferine karar sürdü. Bir sonraki yıl hayat boyu diktatör’ tayin edildi. Ancak, Romalılar bir diktatör tarafından yönetilmek istemedi ve MÖ 44’te Roma Senatosu’nun toplandığı binanın önünde bıçaklanarak öldürüldü.


Sezar’ın Öldürülmesi Hakkında Daha Detaylı BilgiLeave A Reply