Sıfatlarda Karşılaştırma Konu Anlatımı ve Örnekleri

0
Advertisement

Sıfatlarda karşılaştırma konusu ile ilgili bilgiler, detaylar ve sıfatlarda karşılaştırma ile ilgili örnek cümleler

Sıfatlar, adların niteleyicisi ve belirticileri olduklarından çoğu kez, onların bu özelliklerinin ölçülerini, derecelerini gösterirler. Karşılaştırma, iki nesneden birinin taşıdığı niteliğin daha az ya da daha çok oluşuna göre ölçüsünü saptamaktır. Bu sıfatların en belirgin özelliklerinden biri olup, Türkçeden başka dillerde de vardır.

Bunu belirtmek için de sıfatlar önlerine daha, çok, pek, en gibi sözcükler alırlar. Bunların dışında “fazla, ziyade, gayet, fevkalade” gibi yabancı sözcükler dE karşılaştırma için kullanılır. Böylece sıfatlarda karşılaştırma ortaya çıkar ve bu sözcükler yoluyla sıfatların adlara sağladıkları özelliklerin başka adlara göre eşit ölçüde olduğu, çoğaldığı ya da daha artarak en üst dereceye çıktığı anlaşılır

Karşılaştırma ile varlıklar arasındaki benzerlik, zıtlık, eşitlik ya da üstünlük gibi niteliklerin ortaya konulur. “azlık-çokluk belirteçleri” olarak adlandırdığı “daha, çok, pek, en” gibi sözcüklerin, sıfatları üstünlük derecesine çıkardığını belirtmektedir.

SIFATLARDA KARŞILAŞTIRMA ÖRNEK CÜMLELERİ

“Boğaziçi’nde bildiği yeni ve eski bütün yalılarınkinden daha bakımlı, daha tertipli bir bahçeye sahip bir bahçesi var NKFU isimli şirketin.”

Advertisement

“Şimdi o benden daha ihtiyar görünmesine….”

“İşin daha kötü tarafı…”

“İçimi kemiren en büyük istek…”

“Mevsim yaz, yazın da en sıcak günleriydi.”

“İllaki bir allegro vardı, en çok ona bayılırdım.”

Yukarıda verdiğimiz örneklerde de görüldüğü gibi karşılaştırma sıfatlarla kullanılan belli sözcüklerle yapılmaktadır: “daha güzel” dediğimizde “güzel” iki nesneden birinin yeğlendiği, “çok güzel” anlatımında yine iki ya da daha çok nesneden birinin bu güzellik sıfatını daha çok taşıdığı açıkça ortaya çıkıyor. Aynı biçimde “pek güzel’ dendiğinde ise güzellik niteliğinin arttığı, “en güzel” anlatımıyla artık bu niteliğin o nesnede kesinleştiği ve diğerlerine göre iyice çoğaldığı anlaşılır.

Advertisement

Karşılaştırma genellikle niteleme sıfatlarıyla yapılmaktadır. Karşılaştırma, çıkma durumu almış kimi adlardan sonra kullanılan sıfat sözcükleriyle de olabilir:

“Zeki ve yuvarlak yüzlü bir çocuk, kendinden büyük kılıcına sarılmış, donuk donuk bakıyor.”

“…bir masanın üstünde ucuzundan bir ayna ile krepon kâğıdından yapma güller.”


Leave A Reply