Sır İle İlgili Deyimler Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Sır Geçen

0
Advertisement

İçinde ve anlamında sır kelimesi geçen deyimler, atasözleri nelerdir? Bu atasözü ve deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Sır ile ilgili deyimler ve anlamları.

Sır atasözleri deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Sır İle İlgili Deyimler ve Atasözleri

ATASÖZLERİ

 • “açma sırrını dostuna, dostunun dostu vardır o da söyler dostuna”
  bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.
 • “sırrını açma dostuna, o da söyler dostuna”
  bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.
 • “akil isen açma sırrın dostuna, çünkü dostun dostu vardır, o da söyler dostuna”
  bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.

DEYİMLER

 • “sır tutmak (saklamak)”
  bir sırrı açığa vurmamak, başkasına söylememek.
 • “sır vermek (sızdırmak)”
  bir sırrı açığa vurmak, başkasına söylemek: Mustafa dışarı sır sızdırmıyordu lakin üzüntüden de eriyordu. -R. H. Karay.
 • “sırra ermek”
  gizli tutulan veya sır durumunda olan bir şeyi anlamak, kavramak: Fakat bu iki genç henüz bu sırra eremedikleri için sabırsızlanıyorlar, öfkeleniyorlardı. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • “sırra kadem basmak”
  bir kimse ortalıktan yok olmak, ortalıkta görünmemek: Denizde bazı balık türleri sırra kadem bastı ama başka nice türler kıyılara akın etmeye başladılar. -T. Halman.
 • “ser verip sır vermemek “
  ağzı sıkı olmak

“Açma Sırrını Dostuna O Da Açar Dostuna” Atasözünün Anlamı

ANAFİKİR : Bizim için sır olan bir şey, dosta bile söylenmemelidir.

Dostluk kavramı, kişiler arasında, belirli konularda görülen düşüncede ve davranışta birliktelikten doğmuştur. Ama kişiler arasında her yönden birliktelik üzerine kurulu bir dostluğu düşünmek doğru değildir. Bizimle ortak yanları olup dost kabul ettiğimiz birinin kendisiyle bazı yönleri uyuşan başkalarıyla da dost olabileceğini bir gerçek olarak kabul etmeli, davranışlarımıza buna göre biçim vermeliyiz. Bizim için sır olan bir olay, duygu veya düşünce varsa, dostumuz diye başkasına açmamalıyız. O da gidip kendisine dost bildiği bir başkası ile sizin sırrınızı paylaşabilir.

Ağzında Bakla Islanmamak
Ağzında Bakla Islanmamak : Sır saklamamak. Bir kişiye açılan ve ya verilen sırrı bir başkasına söylemeden duramamak. Ağzında bakla ıslanmayan insanlar söylenen şeyleri çok kısa bir süre içerisinde başkalarına yetiştirirler. Tıpkı ağza alınan bir yemeğin daha ıslanmadan geriye çıkması gibi. İçlerinde tutamazlar ve hemen başkalarına anlatırlar.

Ağzında Bakla Islanmamak Cümle Örnekleri
 • *** Umarım ona bu konuyu anlatmamışsındır nitekim ağzında bakla ıslanmaz.
 • *** Ağzında bakla ıslanmıyor o yüzden bir daha sana hiçbir şeyimi anlatmayacağım.
 • *** Kimse ağzında bakla ıslanmayan insanlara güvenmez, onlara sırlarını vermez.
 • *** Duyulmasını istiyorsan bu konuyu Melahat’e anlatman yeterli, Onun ağzında bakla ıslanmaz.
 • *** Pes doğrusu senin de ağzında bakla ıslanmıyor. Ben daha eve gelmeden herkes her şeyi öğrenmiş.
 • *** Nezahat’e nasıl güvenirsin? Ağzında bakla ıslanmaz Onun.
 • *** Etrafımda ağzında bakla ıslanmayan insanlar görmek istemiyorum.
 • *** Başkasının duymasını istemiyorsan Ömür’e sırrını açma çünkü ağzında bakla ıslanmaz.
 • *** Bu dedikoduyu mahallemizin ağzında bakla ıslanmaz teyzesi Melahat ile paylaşırsak yarına herkes öğrenir.
 • *** Çocuklara anlatıklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor çünkü çocukların ağzında bakla ıslanmaz.

Sır Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Sır”
  1. Bazı nesnelere parlaklık verme, dış etkilerden koruma, sızmalarını önleme vb. amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
  “Küpün sırı dökülmüş.”
  2. Aynaların arkasına ve kaplama metal eşyanın yüzüne sürülen ince tabaka
  3. Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey
  4. Aklın erişemediği, açıklanamayan veya çözülemeyen şey, giz, gizem
  “Bu bahçede açılan her gonca / Sırlar açıyor yerden gökten” – T. Oflazoğlu
  5. Bir işin, bir şeyin dikkat, yetenek, deneyim ve sezgi yardımıyla kavranabilen en zor, en ince yanı
  6. Bir amaca ulaşmak için kullanılan, başvurulan özel ve gizli yöntem
 • “sır kâtibi ”
  Kendisine gizli yazılar yazdırılan kimse
 • “sır tutmak”
  bir sırrı açığa vurmamak, başkasına söylememek
 • “sırra kadem basmak ”
  bir kimse ortalıktan yok olmak, kaybolmak, ortalıkta görünmemek
  “Denizde bazı balık türleri sırra kadem bastı ama başka nice türler kıyılara akın etmeye başladılar.” – T. Halman
 • “sırrını açma dostuna, o da söyler dostuna ”
  “bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir” anlamında kullanılan bir söz
 • “sır vermek”
  bir sırrı açığa vurmak, başkasına söylemek
  “Mustafa dışarı sır sızdırmıyordu lakin üzüntüden de eriyordu.” – R. H. Karay
 • “sırra ermek ”
  gizli tutulan veya sır durumunda olan bir şeyi anlamak, kavramak
  “Fakat bu iki genç henüz bu sırra eremedikleri için sabırsızlanıyorlar, öfkeleniyorlardı.” – Y. K. Karaosmanoğlu
 • “sırrolmak ”
  Bir şey veya kimse akılalmaz bir biçimde ortadan yok olmak
  “Bu peri daima çamlığın içine kaçıyor, orada sırroluyor.” – Ö. Seyfettin
 • “sırretmek”
  Bir şeyi veya kimseyi akılalmaz bir biçimde ortadan yok etmek, görünmez kılmak
 • “sır küpü ”
  Birçok sırrı bildiği hâlde hiçbirini açığa vurmayan kimse
 • “devlet sırrı ”
  Devletin güvenliği, ulusal varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dış ilişkilerini içeren, kamuya açıklanmaması gereken çok gizli bilgi veya belge
 • “Bektaşi sırrı ”
  Gizli tutulan şey

Advertisement

Leave A Reply