Şive İle İlgili Cümleler, Şive Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Şive ile ilgili cümleler. Şive kelimesi içeren “Şive” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Şive İle İlgili Cümleler

Şive Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Ben onun şivesini hiç anlamıyorum o yüzden onu dinlerken çok yoruluyorum.
 2. *** Şiveler arasındaki değişiklikler temelde ses özellikleridir.
 3. *** Karakterleri Ege şivesi ile konuşan, Ege’nin köylerinde geçen dizilere bayılıyorum.
 4. *** Hiç şivesiz konuştuğu için nereli olduğunu anlayamadım.
 5. *** Öğrenciler şive ile lehçe kelimelerini sık sık karıştırıyorlar.
 6. *** Karadeniz şivesini anlamakta zaten zorlanıyorum, bir de hızlı konuşuyorlar hiç anlayamıyorum.
 7. *** Şivelerine bakılırsa Trakyadan gelmişler.
 8. *** Şiveler arasındaki ayrılıklar lehçeler arasındaki ayrılıklar kadar keskin değildir.
 9. *** Şive, bir dilin bir bölge halkına, belli bir yabancı dilin konuşucularına ya da etnik bir azınlığa özgü kullanımıdır.
 10. *** Üç yıl Çeşme’de kaldım, Çeşmelilerin şivesini kapmışım.
 11. *** Ağız (Farsçası şive) ayrılığı ise kişilerin bulundukları dar çevrenin alışkanlıklarına, eğilimlerine göre benimsedikleri bir tutum özelliğidir.
 12. *** Fasıl bölümünde kendi kılık ve şive taklitleriyle oyuna yan karakterler de katılırdı.
 13. *** Pastacı Sami karakterinin şivesiz konuşması insanın kulağına ters geliyor doğrusu…
 14. *** Dilin yerel, yöresel özelliklerini yansıtan ağız (şive) ayrılıkları dışında kültür ilinin özelliklerini sağlıkla belirten doğru söylenişi hakkında konuşma hazırlayacağım.
 15. *** Sözcüklerin yapısı, şive, dilbilgisi vb bakımından Çağatayca ile Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesi arasında önemli ayrılıklar vardır.
 16. *** Perdedeki tasvirlerin hareket ettirilmesi, değişik tiplerin seslendirilmesi, şive ve taklitlerin hepsi bir sanatçı tarafından yapılır.
 17. *** İslamiyetin, Türk dünyasında benimsenmesiyle Türk dilinin değişikliğe uğrayarak Doğu ve Batı Türkleri arasında şive farkları doğmuştur.
 18. *** Telefona giderek kibar ve varlıklı insanlara has bir şive ile köşkten otomobili istetti.
 19. *** Karşılıklı konuşmalardaki söz oyunları, hazır cevaplık ve şive taklitleri bu oyunun önemli özelliklerindendir.
 20. *** Şivesi sebebi ile sosyal medyada ayrımcılık gören kadına öyle büyük etsk geldi ki ayrımcılık yapanların planı ters tepti.
 21. *** Romancı genellikle şive taklidi, yerel deyim ve söyleyiş biçimlerini kullanmakta ölçülü hareket etmiştir.
 22. *** Kişiler, kültür düzeylerine uygun biçimde konuşmaktadırlar. Arap Dadı’nın konuşmalarında ise, şive taklidi esas tutulmuştur.
 23. *** Şivesiz de konuşabilmene rağmen genellikle şiveli konuşmayı tercih etmeni seviyorum.


Leave A Reply