Slovakya Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Tarihi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Slovakya – Slovakya ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, ekonomisi, haritası, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu, tarihi hakkında bilgi.

slovakya bayrağı

Kaynak: pixabay.com

Slovakya

  • Yüzölçümü: 49.036 km2.
  • Başkenti: Bratislava.
  • Dil: Slovakça. Ülkenin resmi dili olan Slovakça, komşusu Çekçe gibi Hint-Avrupa dil ailesinin Batı Slav grubuna bağlı bir dildir. Çeşitli lehçelere ayrılan Slovakça Latin alfabesiyle yazılır. 19. yüzyılın ortalarına kadar Çekçeyi yazılı dil olarak kullanan Slovaklar, ulusal bilinçlerini korumak amacıyla bu tarihlerde kendi dillerini oluşturdular.
  • Din: Hıristiyan (Katolik % 60, Protestan % 7.9, Ortodoks % 3.4), çeşitli dinler. Dinsel özgürlük anayasal güvence altına alınmıştır. Halkın çoğunluğu Katoliktir. Onları sırasıyla Protestanlar ve Katolikler izler. Sosyalist düzen döneminden kalma etkiler sonucunda azımsanmayacak bir ateist kesim de vardır. Çeşitli dinlere ait gruplar, azınlığı oluşturur.
  • Başlıca kentleri: Koşice, Preşov, Nitra, Zilina, Banska Bystrica, Trnava, Martin, Trencin.

Doğu Avrupa’da bir devlettir. Doğudan Ukrayna, kuzeyden Polonya, kuzeybatıdan Çek Cumhuriyeti, batıdan Avusturya, güneyden Macaristan ile çevrilidir. Denize çıkışı olmayan bir kara ülkesidir. 1993’e kadar Çekoslovakya’ nın içinde yer aldı.

Yüzey Şekilleri:

Kıvrımlı bir dağlar bölgesi olan ülkende Karpat Dağları geniş bir yer tutar. Güneybatıda Avusturya’ya uzanarak Alpler ile birleşen Karpatlar, doğuda Ukrayna Rutenyası’ndan geçerek Romanya’ya yayılır. Slovakya’daki çöküntü alanının kuzeyini, Yukarı Tatralar (2.655 m), güneyini Aşağı Tatralar (2.043 m) çevreler. Slovakya’nın güneyindeki başlıca sıradağ, Slovak Maden Dağları’dır. Bölgenin doğusundaki Preşov Dağları’nın batısında Bratislava-Komarno Ovası, doğusunda Michalovce Ovası uzanır. Ülkenin Macaristan Ovası’na doğru açılan dağ vadilerini Vah, Hron, Hoenad ırmakları akarlar.

Ülkeler Rehberi Slovakya – Slovakya ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, ekonomisi, haritası, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu, tarihi hakkında bilgi.

slovakya

Kaynak: pixabay.com

İklimi:

Ülke Doğu Avrupa’da gözlenen kara ikliminin etkisi altındadır. Kışlar sert, yazlar sıcak ve yağışlı geçer. Sıcaklık farklarını yüzey şekilleri belirler. Dağlık alanlarda kışlar, ovalık alanlara göre daha soğuktur. Yazlar daha sıcak geçer. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması başkent Bratislava’da 21.2° C, yağış tutarı 500 mm’dir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar:

Ülkenin 2/5’i ormanlarla kaplıdır. Bu dışında kalana alanların yalnızca 1/3’ü tarıma ayrılmıştır. Ormanlık alanlarda ladin, köknar, kocaçam, sarıçam gibi kozalaklı türler en sık görülen ağaçlardır. Dağlarda daha çok kozalaklı ağaçlar göze çarpar.

Doğu Avrupa’ya özgü tüm memeli hayvanlar ve kuşlar hayvan varlığını oluşturur: Yabandomuzu, kurt, vaşak, geyik, dağkeçisi ve çeşitli kuş cinsleri.

Advertisement

Toplum Yapısı:

Nüfus yoğunluğunun 109 kişi/km2 olduğu ülkede nüfus dağılımı dengesizdir. Başken Bratislava’nın dışında nüfusu 100 bini aşan tek kent Koşice’dir. Bu da kentleşme oranının düşüklüğünü gösterir. Öteki başlıca kentlerin nüfusları 100 binin altındadır. Nüfus artış hızının ve ölüm oranının düşük olması ortalama yaşam süresini yükseltmiştir.

slovakya

Kaynak: pixabay.com

Ekonomi:

1993’e kadar Çek Cumhuriyeti ile Çekoslovakya altında ekonomik açıdan ortak yazgıyı paylaşan Slovakya, o döneme kadar sürdürülen sosyalist düzenden serbest piyasa ekonomisine geçişin sancılarını yaşamasına karşın fazla sarsıntı geçirmedi. Ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, şekerpancarı, mısır, çavdar yetiştirilen başlıca ürünlerdir. Sebze ve meyvecilik de yapılır. Karpat Dağları’nın eteklerinde şarapçılığa yönelik üzüm yetiştirilir. Endüstri etkinlikleri başkent Bratislava ve Kösice’de yoğunlaşmıştır. Yeraltı kaynakları açısından zengindir (demir, bakır, çinko, kurşun, cıva). Turizm gelişmekte olan bir sektördür.

Tarih:

Batı Slav topluluklarına bağlı olan Slovaklar, İS 5. yüzyılda Karpat Dağları’nın kuzeyindeki anayurtlarından ayrılarak güneye göç ettiler ve bugünkü Slovakya’ya yerleştiler. 9. yüzyılda kurulan Büyük Moravya İmparatorluğu, öteki Slav boylarıyla birlikte Çek ve Slovakları da aynı siyasal birlik altında topladı. 907’de Alman ve Macar saldırıları sonucunda Moravya İmparatorluğu parçalandı. Slovakya toprakları Macar Krallığı’na bağlandı. Bu tarihten sonra bağımsız tarihleri olmayan Slovaklar, ulusal bilinçten yoksun kaldılar. 1848 Macar Devrimi sırasında Slovakların ayaklanması kanlı bir biçimde bastırıldı. 1867’de kurulan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu topraklarına katılan ülke, 1. Dünya Savaşı sonuna kadar bu devletin toprakları arasında kaldı. 1. Dünya Savaşı’nda ulusal bilinci körükyene bazı önderler Slovaklarla Çeklerin Çekoslovakya Devleti altında birleşmelerini sağladılar (1918). 1993’e kadar birlikte yaşayan Çek ve Slovaklar, iki ülke meclisinin ortak karaları sonucunda iki ayrı devlet olarak varlıklarını sürdürmeye karar verdiler (1 Ocak 1993). Ayrılık sonrasında yapılan ilk seçimlerde sosyalist düzenin dışında oluşturulan serbest seçimlerde Michel Kovaç devlet başkanı seçildi.


Leave A Reply