Slovenya Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Tarihi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Slovenya – Slovenya ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, tarihi, ekonomisi, haritası, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi.

Slovenya bayrağı

Kaynak: pixabay.com

Slovenya

  • Yüzölçümü: 20.255 km2.
  • Başkenti: Ljubljana.
  • Dil: Slovence.
  • Din: Hıristiyan (Katolik % 70.8, Ortodoks % 2.4, Protestan % 1), Müslüman (% 1.5).
  • Başlıca kentleri: Maribor, Celje, Kranj, Koper, Novo Mesto.

Güneydoğu Avrupa’da, Balkanların kuzeyinde bir devlettir. Doğu ve güneyden Hırvatistan, kuzeydoğudan Macaristan, Kuzeyden Avusturya, batıdan İtalya ve Adriya Denizi ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri:

Dağlık kuzey ve batı bölgeleri Julia Alpleri’ne girer (Triglav, 2.684 m). Yüzölçümünün % 23’ünü ekilebilir alanlar, % 28’ini otlaklar ve çayırlar, % 42’sini ormanlar kaplar. Adriya Denizi’ne 25 km’lik girintili çıkıntılı bir kıyı şeridi vardır. Avusturya sınırında Karawanke Dağları, güney ve güneydoğu Kamnik Dağları uzanır. Doğuda Pannonia Havzası yer alır. Sava ve Drava ırmaklarıyla kollan en önemli ırmaklardır.

Slovenya

Kaynak: pixabay.com

İklim Bitki Örtüsü ve Hayvanlar:

İç kesimlerde kara iklimi, Adriya kıyılarında ise Akdeniz iklimi egemendir. İklime koşut olarak bitki örtüsü de Akdeniz çalı (maki) türlerinden oluşur. Hayvan varlığı, kuzeybatı Balkanlar’a özgüdür.

Toplum Yapısı:

Nüfusun çoğunluğunu, kökence Güney Slavlardan olan Şovenler (% 90.5) oluşturur. Ülkenin yanı sıra komşu Avusturya ve İtalya’da da çok sayıda Slover yaşamaktadır. Az oranda Hırvat (% 2.9), Sırp (% 2.2) vardır. Halkın çoğunluğu Katoliktir. Resmi dil, Güney Slav kolu olan Slovencedir. Kentleşme oranı (% 63) kırsalı geçmiştir. Nüfus yaşlara göre dengeli dağılmıştır.

Slovenya

Kaynak: pixabay.com

Ekonomi:

Ekonomi temelde tarım ve hayvancılığa dayanırsa da 1970’lerden bu yana ağır sanayi, dokumacılık, madencilik, petrol arıtma, ormancılık gelişmiştir. Tarım ürünlerinin başında çeşitli tahıllar ve meyveler gelir, yanı sıra patates veçeşitli sebzeler de üretilir. Meyveler arasında üzüm, şarap üretimi için yetiştirilir. Ljubljana , Maribor, Jesenice, Javornik, Celje vb büyük merkezlerde demir-çelik, ağır endüstri, metalürji; Trzic ve Mariborda dokuma, İdrija ve Batı Slovenya’da madencilik; Dolnja ve Lendeva’da petrol arıtma, orman ürünleri başlıca endüstri dallarıdır. Kömür ve cıva başlıca yeraltı zenginlikleridir. Son yıllarda turizm da gelişme içindedir. Bağımsızlıktan sonra sosyalist uygulamalardan serbest piyasa ekonomisine hızlı bir geçiş yaşandı.

Advertisement

Tarih:

Slovenler, bugün yaşadıkları bölgeye 6. yüzyılda geldiler. Hırvatlar ve Sırplar gibi bağımsız bir devlet kuramadan Germen kökenli boyların sürekli saldırıları sonucu Alman egemenliğine girdiler (9. yüzyıl başları). Soylu ve burjuva sınıfı büyük ölçüde Alman kültürüyle kaynaşmasına karşın, köylü sınıfı ulusal dil geleneklerini korumayı başardı. Napolyon döneminde kurulan Doğu İllirya Eyaleti topraklarına katıldı (1809-1813). Viyana Kongresi ile bölge Avusturya’ya bağlandı (1815).Avusturya ve Macaristan’ın Haziran 1867’de birleşmesinden 1. Dünya Savaşı sonuna kadar tüm Slovenya Avusturya yönetiminde, -Slovenlerin büyük bölümü, Carniola ve Styria eyaletleri sınırları içinde kaldı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun yıkılması üzerine Hırvat ve Sırplarla birleşerek Yugoslavya Krallığı içinde yer aldı (1918), 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Yugoslavya Sosyalist Federe Devleti içinde federal devlet konumu kazandı. 1989’da Yugoslavya’nın parçalanma sürecine girmesi üzerine Sırpların denetimindeki Yugoslavya Ordusu ülkeye saldırdıysa da Haziran 1991’de bağımsızlık ilan edildi, Sırplar da bunu kabul etmek durumunda kaldı. Kısa bir süre sonra tüm batı ülkeleri bağımsızlığı tanırken ülke BM’ye üye kabul edildi.


Leave A Reply