Soğuk Savaş Döneminde Uzak Doğu’daki Gelişmeler

0
Advertisement

Soğuk Savaş Döneminde Uzak Doğu’da neler yaşanmıştır, ne gibi gelişmeler olmuştur? Soğuk Savaş Döneminde Uzak Doğu özeti.

Soğuk Savaş

1962’de yapılan bu karikatür, Sovyetler Birliği’nden Nikita Khrushchev (solda) ve Amerika Başkanı John F. Kennedy’yi, her ikisinin de parmağı nükleer bombada gösteriyor.

Soğuk Savaş Döneminde Uzak Doğu’daki Gelişmeler

Soğuk Savaş yalnız Avrupa ve çevresini değil, dünyadaki birçok bölgeyi de etkiledi. Avrupa’da bloklar arasında dengenin kurulması ile gerginlik Uzak Doğu’ya yansıdı. Bu durumun ortaya çıkmasında:

• Çin’in Japonya’yı yenmesi,

• Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması ile bölgedeki dengelerin Sovyetlerin lehine gelişmesi,

• Avrupa’da NATO’nun kurulması üzerine Doğu-Batı çatışmalarını Uzak Doğu’ya yönelmesi,

• Uzak Doğu’da NATO gibi herhangi bir ittifakın olmaması,

Advertisement

• Amerika’nın Güney Kore’de, Fransa’nın Hindiçini’nde bulunmasıyla Sovyetlerin nüfuz alanının daralması etkili oldu.

1. ÇİN’İN DURUMU

2. KORE SAVAŞI (1950-1953)

3. HİNDİÇİNİ SAVAŞI (1954)

4. SEATO’NUN KURULMASI (8 EYLÜL 1954)


Leave A Reply