Sosyal Etik Nedir?

0
Advertisement

Sosyal Etik Nedir? Sosyal Etik konuları ve örnekleri nelerdir? Sosyal Etik özellikleri hakkında bilgi.

Sosyal Etik Nedir?

Tek tek kişilerin, içinde yaşadıkları topluluğa karşı sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri vurgulayan sosyal etik, bir ölçüde bireysel etiği tamamlayan karşı parçadır.

İnsan, ihtiyaçlarım gidermek için diğer insanların yardımına ve onlar tarafından kabul edilmeye muhtaç bir sosyal varlık olduğundan, insanların birlikte yaşamalarından ve eylemlerinden belli biçimler ortaya çıkıp kurumsallaşmıştır (evlilik, aile, toplum, devlet vb,). Düzen ilkeleri ise temel etik ilkelerden (özgürlük, eşitlik, adalet ve insan onuru) türemiş olup, toplumun üyelerinin sadece fiziksel olarak yaşayabilmelerine değil; aynı zamanda hepsinin olabildiğince mutlu olmasına ve refaha ulaşmasına katkıda bulunacak bir davranışı öngörmektedir.

Bencillik, .kıskançlık, iktidar hırsı, nefret ve benzer doğal eğilimlere ve mizaca karşı sosyal etik, toplumsallaşma sürecini sadece doğal bir gelişme olarak değil; özünde koşulsuz, mutlak bir talebe cevap verebilen ahlâki bir gelişme olarak da gerçekleştirebilmek üzere başkalarını sevmeyi, merhameti, hoşgörüyü, saygı ve barışı gündeme getirir.

Buna göre sosyal etik “toplumun üstünde yükselen ve bireylerin hepsine uzanan normların, kurumların ve sosyal sistemlerin etiği” (Wilhelm Korff, Sozialethik, 1282) olarak, erginlik durumuna ulaşmış öznelerin özgürlükçü ve sorumlu birliktelik zemininde ortaya çıkmış olan ya da en azından bu gerekçeyle meşrulaştırılan toplumsallaştırma biçimleriyle ilgilidir.

Sosyal etiğin içinde yer alan cinsel. etik tartışması da son yıllarda yoğun olarak gündemdedir. Evlilik dışı cinsel ilişkinin, gebelikten korunma araçlarının, cinsel ilişki pratiklerinin, eşcinselliğin vb. ahlâkiliğinin sorgulanması, kiliselerin yaptığı açıklamaların ve verdiği emirlerin ötesinde bağlayıcı bir yanıt talep etmektedir.

Advertisement

Leave A Reply