Sosyal Gelişme Nedir?

0
Advertisement

Sosyal gelişme nedir, neden önemlidir? Sosyal gelişme nasıl olur, unsurları nelerdir, hakkında bilgi.

Sosyal Gelişme

Bir toplumda ekonomik gelişme ve ekonomik büyüme ile birlikte sosyal ve kültürel düzeyin yükselmesine “sosyal gelişme” denir.

Sosyal gelişmenin başlıca unsurları şunlardır:

1. Ekonomik Büyüme: Yıllık kalkınma hızının yüzde beşten yüzde yediye çıkması gibi, varlığını sürdüren ekonomik yapıdaki sayı ve nicelik artışını belirtir. Kalkınma, bir toplumun ekonomik açıdan ilerlemesidir. Kalkınma hızı ve kişi başına düşen gelir artarsa, insanların yaşama düzeylerinde bir iyileşme görülür. Ancak gelirin dengeli dağıtılması gerekir.

2. Orta Sınıflaşma: Gelişmenin hem bir unsuru hem de bir ölçütüdür. Tüm toplumlar orta sınıflaşmayı hızlandıracak önlemler almaktadır. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlanması, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, milli gelirin dengeli dağıtılması bu önlemlerden bazılarıdır.

Advertisement

3. Sosyal Bütünleşme: Toplumsal öğelerin işleyen bir bütün oluşturacak biçimde birbirlerini tamamlamalarıdır. Bir toplum, ekonomik ve sosyokültürel açıdan geliştikçe üyelerini tüm farklılıklarıyla birlikte bir arada tutabilme becerisini de buna paralel gelişme olarak kazanır, ikiye ayrılır:

✓ Fonksiyonel Bütünleşme: Farklı iş kollarının birbirini tamamlamasıdır.

✓ Manevi Bütünleşme: Manevi kültürün, değer yargılarının birleştirici ve geliştirici rol oynamasıdır.


Leave A Reply