Sosyal Yapının Tanımı ve Özellikleri

0

Sosyal yapı nedir ne demektir? Sosyal yapının tanımı ve özellikleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Sosyal yapı

Advertisement

Sosyal yapı; herhangi bir toplumun ya da toplumsal kümenin, yerleşik iç örgütleniş biçimi olarak ifade edilmektedir. Daha açık bir tanımla, sosyal yapı; içinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grupların ve kurumların yer aldığı, toplumun biçim ve çerçevesi ile ilgili dış görünüşe sahip olan sosyal varlıktır.

Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi sosyal yapının iki temel öğesi vardır:

1. Sosyal ilişkiler ağından oluşan kültürel öğe (sosyal ilişkiler, statüler, roller, sosyal değerler… gibi)

2. Biçim ve maddeden oluşan fiziksel öğe (köy ve kent yaşamı, nüfus… gibi)

Advertisement

Oldukça çeşitli olan sosyal yapı ve sosyal gruplar, büyük bir sosyal yapı içinde yer alırlar. Örneğin, toplum yapısı içinde “kent sosyal yapıları”, onların içinde “köy sosyal yapıları” onların içinde de “aile sosyal yapıları” yer alır. Sosyal yapılar içinde de sosyal gruplar oluşur.

sosyal-yapi-sekil

Örneğin şekildeki gibi ana – baba ve çocuklardan oluşan bir ailede çeşitli sosyal gruplar ve sosyal ilişkiler görülebilir.Kardeşler, aralarında “oyun grubu” oluştururken, anne – baba, aralarında iş bölümüne dayalı bir grup oluştururlar. Böylece, aile sosyal yapısı içinde çeşitli sosyal ilişkiler ve bu ilişkilerin ortaya çıkardığı sosyal gruplar görülür.

Sosyoloji, sosyal ilişkileri tüm yönleriyle ele alıp inceler. Sosyal hayatın akışı içinde bütün ilişkileri, değişmeleri ve bunların sosyal yapıyla olan ilgilerini anlamak çok güç olacağından sosyologlar, sosyal yapı incelemelerini statik (durgun, hareketsiz) olarak ele alırlar. Bununla birlikte sosyoloji için toplumun oluş nedeni olan değişme, temel konu durumundadır.


Leave A Reply