Sosyometri Nedir? Sosyometri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Sosyometri nedir? Sosyogram nedir? Sosyometri testi nasıl yapılır, özellikleri, yararları. Sosyometri, sosyogram hakkında bilgi.

sosyometriSosyometri; Küçük toplumsal gruplar arasındaki ilişkileri çözümleme tekniğidir. Sosyometri terimi ilk kez A.B.D’li psikiyatri uzmanı ve toplumbilimci Jacob Levy Moreno (1892-1974) tarafından Sosyometrinin Temelleri (Who Shall Survive, 1934) adlı yapıtta kulanıldı. Sosyometri terimi, ölçüm olayını toplumsal varlığa uygulama düşüncesini belirtir; bu yöntem bir toplulukta oluşan ruhsal bağları matematik yardımıyla incelemeyi amaçlar. Psikiyatri deneyimi bulunan J.L. Moreno, duygu olgusuna birinci derecede önem tanımıştır. Sosyometri, bireylerin, çoğu kez, Moreno’nun “toplumsal kalıplar” adım verdiği alışkanlıklarla ya da modellerle engellenmiş kendiliğindenliklerini özgürleştiren yöntemlere başvurur.

SOSYOGRAM

Belirli bir grup içinde uygulanan sosyometri testi, grubun her üyesine öbür üyeler içinden kimleri yeğlediğini ve kimleri istemediğini sormaya dayanır; böylece toplumsal-duygusal bir çekim olgusunu belirginleştirir. Sosyometri testini grubun bütün üyelerine uyguladıktan sonra, bireylerarasındaki bu sevgi ya da itme bağlarını bir şemayla göstermek için bir sosyogram çizilebilir. Bu şema, grubun duygusal yapısını gösterir. Aynı grubu birçok yapı niteleyebilir; bir grubun sosyogramı, yalnızca duygusal ilişkilerin ya da yerine getirilecek bir görevin göz önünde bulundurulmasına göre değişik olacaktır. Moreno’ya göre, sosyometri testleri doğal grup (okul, fabrika atölyesi, köy) içinde, günlük yaşam koşullarında uygulanmalıdır. Sosyogram küçük grupların işleyişi konusunda tahminlerde bulunmak ve çocuk ekipleri ya da çalışma grupları oluşturmak için çok pratik bir araçtır.

MODELLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Sosyometri yalnızca bir dizi özel topluluğun deneyimsel incelenmesini sağlamakla kalmaz, daha geniş kapsamlı “modeller” oluşturulmasına da yarar. Modeller birey, bireylerarası ilişkiler ve grubun yapıları düzeylerinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bireylerarası iletişim üstüne bütünsel araştırmalar yapılırken, sosyometri sonuçlarını ruhbilimsel ya da toplumbilimsel değişkenlerle birlikte ele almak son derece yararlıdır. İktisadi düzeyde ve meslek düzeyinde, başka araştırmalar iktisadi yapı ile sosyometrik yapı arasında, araştırma konusu kişilerin aynı düzeyden ya da biraz üst düzeyden dostlar edinme eğiliminde olduklarını gösteren, olumlu bağlantılar ortaya çıkarmışlardır. Aynı biçimde, mesleklerdeki benzeşme ya da aynılık da güçlü bir çekim etmeni gibi görünmektedir. Böylece yaş, cinsiyet, etnik öğe, düşünce karşılaştırması yapılabilmiştir.

Advertisement

Leave A Reply