Soy Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Soy ne anlama gelir? Soy kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale
“Bizler hadi neyse, böyle biraz gülünç bir adamın hafif adına katlanalım ama yarın bizim soyumuzdan kimlerin yetişeceğini kim bilir.” – M. Ş. Esendal
2. Cins, tür, çeşit
3. İyi ve üstün nitelikleri bulunan
4. Manzum söz
“Boy boyladı, soy soyladı.” – Dede Korkut
soyunun özelliklerini taşımak
“her insan veya yaratık az çok soyuna benzer” anlamında kullanılan bir söz
Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile adı, aile ismi, soy ismi
“Babası evvela soyadını Öz-Cengiz diye kaydettirmişti.” – H. E. Adıvar
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, hayatağacı, soy kütüğü, şecere
Asal gazlar
Soyadı
Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme, jenosit, genosit, pogrom
Soyağacı
“Önce soyu sopu düşünüyorum, adamların soy kütüklerini artık bilmem hangi tarihe kadar çıkarıyorum.” – S. İleri
Türlerin, ortaya çıktıkları zamandan bulundukları zamana kadar geçirdikleri gelişim evrelerinin tümü, filogenez, birey oluş karşıtı
Türk
1. Bütün soy ve hısımlar
“Bir kumaş boyacısıyla soyu sopu ve çırakları İstanbul’a gelmişler.” – S. M. Alus
2. Döl, zürriyet
Bir canlının genlerinin bütünü, genotip
Kalıtım
“Alçak, soysuz” anlamlarında bir sövgü sözü

Leave A Reply