Su Kirliliğini Önlemek İçin Alınacak Tedbirler Nelerdir? Kompozisyon Örneği

0
Advertisement

Su kirliliği nedir, neden oluşur? Su kirliliğinin nedenleri, zararları nelerdir, çözüm yolları, alınacak tedbirler hakkında bilgi.

Su Kirliliği Kompozisyon Örneği

su kirliliği

Kaynak : pixabay.com

SU HAYATTIR

Bu dünyada yaşayan tüm canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi suya olan bağımlılıklarıdır. Su olmaz ise hayatta olmaz. Sadece insan, hayvan hayatını değil pek tabii ki de bitkilerin hayatları da suya bağlıdır.

Peki su kirliliği nerede olur? Bu sorunun yanıtı suyun olduğu her yerdir. Göller, nehirler, okyanuslar, denizler ve en kötüsü ve farkedemediğimiz de yer altı sularıdır. Özellikle sanayi atıkları ile lağımların arıtılmadan direkt olarak akarsulara ya da denizlere atılması büyük bir doğa sorununu beraberinde getirmiştir. Suyun kirlenmesi ile önlenemeyecek zincirleme reaksiyonlara benzer bir süreç başlamış ve doğa bütünüyle etkilenmiştir.

Geleceği düşünen tasarlayan kişiler insanoğlunun su yüzünden büyük savaşlara tutulacağını öngörmektedir ki bu öngörüye her geçen gün daha da fazla yaklaşmakta ve bu gerçeği gören gözlerin sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Çünkü kullanılacak, içilecek su kaynaklarının sayısı hızla azalmakta. Dünyanın en büyük su kütleleri olan okyanuslardaki tuzlu deniz suyunun tatlı suya çevrilme işlemi çok büyük maliyetlere sebep olduğundan buradaki sulardan da faydalanamadığımız düşünülünce insanoğlunun işi çok zor.

Özellikle nehir ve göllerin hızla kirlenmesi sonucu bu sularımızda yaşayan ve bu sulara bağlı olan bir çok canlı türü maalesef ya bölgeyi terketmiştir ya da artık o bölgede artık böyle canlılar kalmamıştır.

Peki bizlere bu süreçte ne gibi vazifeler düşmektedir. Öncelikle sularımızı çok hesaplı kullanacağız. Suyun hayat olduğu bilinci ile yaşayacak ve bu şekilde düşünen bir neslin oluşumuna ön ayak olacağız

Advertisement
su kirliliği

Kaynak: pixabay.com

SU KİRLİLİĞİ

Su kaynaklarının kimyasal, fiziksel, ekolojik ve bakteriyolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi su kirliliğine neden olur. Su kirliliğine neden olan olaylardan bazıları şunlardır.

  • ***Havaya karışan kirleticilerin değişik yollarla sulara taşınması. Örneğin denizlerden buharlaşan sular atmosferde yoğunlaşıp yağmur halinde yeryüzüne düşerken birçok kirletici maddeyi sulara taşır.
  • ***Sanayi ve kanalizasyon atıklarının arıtılmadan su sistemlerine geri verilmesi.
  • ***Bilinçsiz olarak kullanılan tarım ilaçları ve yapay gübrelerin topraktan yıkanarak su sistemlerine karışması.

Çeşitli yollarla kirlenen su kaynakları canlı yaşamını olumsuz yönde etkiler. Sudaki kirleticiler besin zinciriyle bir canlıdan diğerine geçerek birçok canlı üzerinde olumsuz etkiler bırakabildiği gibi canlıların toplu halde ölmesine de neden olabilir. Kirli sularda bulunan mikroorganizmalar tifo, dizanteri, sarılık ve kolera gibi hastalıklara sebep olurlar. Su kirliliği çeşitlerinden birisi de ötrofikasyondur. Su sistemlerine karışan azot ve fosfor bileşikleri göllerde bulunan bazı bitkilerin ve alglerin kontrolsüz bir biçimde çoğalmasına neden olur. Göl yüzeyi kısa bir süre içinde algler ile kaplanarak yeşil bir renk alır. Gölün alt kısımlarına ışık ulaşamaz. Sudaki oksijen miktarının azalmasına bağlı olarak birçok canlı ölür.

Akaryakıt nakliyesi sırasında gerçekleşen kazalar su kirliliğine neden olur. Suyun yüzeyini kaplayan akaryakıt, hava ve suyun temas etmesini engeller. Bu durum sudaki oksijen oranını azalttığından canlıları olumsuz etkiler.

Su kirliliğinin önlenmesi için alınacak tedbirler

  • ***Doğal su kaynakları korunmalıdır.
  • ***Sanayi atıkları arıtılmalıdır.
  • ***Zararlıları öldürmek amacıyla kullanılan kimyasal maddeler (pestisitler) doğru ve uygun dozda kullanılmalıdır.
  • ***Akaryakıt taşımacılığında sızıntıyı önleyecek önlemler alınmalıdır.
  • ***Doğada parçalanması zor olduğundan deterjanların kullanılması azaltılmalıdır.
  • ***İçme ve kullanma su kaynaklarının civarında kirliliğe neden olacak faaliyetler engellenmelidir.
  • ***Evsel atıkların kanalizasyona verilmesi sağlanmalı ve kanalizasyon suları arıtılmalıdır.


Leave A Reply