Suetonius Kimdir?

0
Advertisement

Suetonius kimdir ve ne yapmıştır? Suetonius hayatı, biyografisi, eserleri ve kitapları, çalışmaları hakkında bilgi.

Suetonius

Suetonius; Romalı tarihçidir (Ostia, 70’e doğru -128’den sonra).

Asker bir tribunusun oğlu olan Caius Suetonius Tranquillus, Bithynia seferinde yanında yer aldığı sanılan Küçük Plinius tarafından korundu. 119’da, imparator Hadrianus’un sekreteri oldu, daha sonra imparator kendisini kütüphaneler başkanlığına, ardından da, imparatorluk yazışmaları başkanlığına getirdi.

“DE VİTAE CAESARUM”

Suetonius’un bir scholasticus (kitap adamı) olması, ilgilendiği imparatorların iktidar dönemleriyle ilgili çalışmalarını kolaylaştırmıştı. 122’de imparatoriçeye fazla yakınlık gösterdiği için gözden düşünce, meslek yaşamı yarıda kesildi. Ama, saray çevresinde geçirdiği üç-dört yıl boyunca, imparatorluğun resmi ve gizli arşivlerini incelemiş olması, De Vitae Caesarum (Sezarların Yaşamı) adlı yapıtı için gerekli malzemeyi toplamasını sağladı. Bu yapıt, Jül Sezar, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Neron, Galba, Otho, Vitellius, Vespasianus, Titus ve Domitianus’un özyaşamöykülerini içerir. De Vitae Caesarum, çok sayıda başka özyaşamöyküsünü (De Viris İllustribus [Ünlü Adamlar]) ve retorik yapıtlarını içeren bir bütünün en önemli bölümüdür.

Advertisement

De Vitae Caesarum’unda, imparatorların dönemlerinin tarihi değil, kişilikleri, değişmez bir plana göre anlatılır: Önce, imparatorun kişiliğini açıklayan ve belirleyen ailesi, daha sonra, ilk yılları ardından, tavırları, fiziksel görünüşü ve karakteri anlatılır, son olarak da ölümünden söz edilir. Bu plan, ölünün mezarı başında okunan geleneksel söylevleri (ölübaşı söylevleri) anımsatır. Hiçbir zaman kronoloji kaygısına düşmeyen Suetonius, elinin altındaki sayısız belgeyi (genellikle birbirleriyle çelişen) derlemekle yetinmiştir. Yapıtı yaratıcı olmaktan çok derleyicidir. Topladığı anekdotlarda, genellikle ayrıntı ve rezaletler aşırı bir yer tutar. Suetonius, en aşın düşkünlükler ve rezaletler üstünde durarak, imparatorları kötüleyerek senato soylularını memnun etmiştir. Bununla birlikte, getirdiği çok sayıda ayrıntılı bilgi, belli boşlukları (sözgelimi, Tacitus’un Annales’inin [Yıllıklar] bir bölümünün kaybolması) doldurmuş ve imparatorluk döneminde Roma’da iktidarın işleyişi konusunda ayrıntılı bilgi vermiştir.


Leave A Reply