Sülale İle İlgili Cümleler

2
Advertisement

Sülale ile ilgili cümleler. Sülale kelimesi içeren “Sülale” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Sülale İle İlgili Cümleler

Sülale Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** M.Ö 1550’de 18. Mısır sülalesinin işgal ettiği bölge, M.Ö. 750’de Kuşiler olarak da bilinen 25. sülalenin yönetimi altına girdi.
 2. *** Sülalemiz çok geniş olduğundan düğünün daha da büyük bir düğün salonuna alınması gerekiyor.
 3. *** Bizim köyde iki sülale bulunur ve bunlar arasında da kavgalar hiç bitmez.
 4. *** M.Ö. 750 dolayında bölgeyi ele geçiren 25. sülale (Kuş Krallığı) burayı 1.000 yıl kadar yönetti.
 5. *** Pepi I, 6. sülaleden (İÖ y. 2345 – y. 2181) üçüncü Mısır firavunu.
 6. *** Bu son ölüm haberi ile birlikte sülalemden görüştüğüm ve sevdiğim insan kalmadı.
 7. *** Önce site devletlerinin kurulduğu Delta ile Yukarı Mısır’ı, I. Sülâle’nin ilk firavunu sayılan Menes’in babası Narmer birleştirdi.
 8. *** Anjou sülalesi, adını Fransa’nın batısındaki Anjou bölgesinden alan, 10. ve 15. yüzyıllar arasında birçok hükümdar yetiştirmiş sülaledir.
 9. *** 300 yıl kadar sonra 3. Sülale zamanında mimarlıkta taş kullanılmaya başlandı.
 10. *** Firdevsi’ye göre İslamiyet öncesi İran’ına hükmeden dört büyük sülale vardır.
 11. *** Amenemhat; 12. sülale döneminde İÖ 1842-1797 arasında hüküm sürmüş Mısır firavunudur.
 12. *** Eski Mısır’da 18. Sülale’den firavun. III. Amenhotep ile Kraliçe Tiy’in oğludur.
 13. *** Nefertiti, XVIII. Sülale’nin 8. firavunu olan III. Amenofis (Amenhotep)le evlendi, bu hükümdarın 4 meşru eşi arasında en gözdesi oldu.
 14. *** Sülale’nin ilk kralı Zoser’in Sakkara’da yaptırdığı basamaklı piramit (M.Ö 2635-1615), tarihte bu büyüklükte ilk kez görülen anıtsal taş yapıdır.
 15. *** Eski Mısır’da 12. sülale döneminde (10 3500) bütün bu araçlar kullanılıyordu.
 16. *** Çinliler gene zaman içinde arka arkaya beş hükümdar sülâlesi değişti.
 17. *** Kişinin adının yanına baba adı, doğum yeri veya bağlı bulunduğu boy (sülale) yazılırdı.


2 yorum

Leave A Reply